Global menu

Our global pages

Close

Eversheds for Innovation: prezentujemy nowy cykl szkoleń 

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które poświęcimy nowym zasadom dotyczącym umów o pracę na czas określony, które będą obowiązywać już od 22 lutego 2016 r. Umowy trwające w dniu wejścia w życie nowych przepisów mogą wymagać podjęcia przez pracodawcę konkretnych działań w okresie 3 miesięcy następujących po tej dacie, czyli do 22 maja 2016 r. Dotychczasowy staż pracy u danego pracodawcy będzie liczony inaczej na potrzeby kwalifikacji umowy – zgodnie z zasadą 3/33, a inaczej na potrzeby określenia długości okresu wypowiedzenia.

Wskutek nadchodzących zmian przedsiębiorcy staną przed koniecznością weryfikacji stanu umów o pracę na czas określony i ewentualnym podjęciem na czas odpowiednich działań. Udział w naszym spotkaniu pozwoli Państwu przygotować się do zmian i ich skutków.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie kancelarii Wierzbowski Eversheds, przy ul. Jasnej 14/16A w Warszawie. 

Zapraszamy Państwa na spotkania w ramach naszego nowego cyklu szkoleń Eversheds for Innovation, skierowanego do start-upów, spółek innowacyjnych i inwestorów. Spotkania stanowić będą forum wymiany poglądów i dyskusji na temat wyzwań, z którymi na co dzień zmierzają się zarówno spółki, jak i inwestorzy. Pierwsze szkolenie odbędzie się 31 marca 2016 roku - mówić będziemy o kwestiach uregulowanych w ustawie o wspieraniu innowacyjności. 

Przygotowując program, skupiliśmy się na ważnych i ciekawych z punktu widzenia przedsiębiorców zagadnieniach, które najczęściej pojawiają się w trakcie realizacji innowacyjnych projektów. Mamy nadzieję, że uczestnicy znajdą odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań związanych z inwestowaniem w innowacyjne przedsięwzięcia.

Szkolenia prowadzić będą prawnicy kancelarii Wierzbowski Eversheds oraz zaproszeni goście.  
 
Kalendarium szkoleń  
Rejestrację na poszczególne spotkania uruchamiamy z reguły miesiąc przed zaplanowaną datą.

Zapraszamy Państwa również do współtworzenia tematyki naszych szkoleń

Zależy nam, aby nasze szkolenia jak najlepiej odpowiadały potrzebom uczestników, dlatego najpierw chcemy poznać Państwa opinie. O tym, jakie tematy zostaną wybrane do realizacji, zdecydują uczestnicy spotkania inaugurującego cykl, które odbędzie się 31 marca. Jeśli określone zagadnienia szczególnie Państwa interesują, prosimy o informację na adres kancelaria@eversheds-sutherland.pl.

 
Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Zaznaczamy też, że pierwszeństwo udziału mają klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Wierzbowski Eversheds.Sutherland
 

 

Gościnnie

Dr. Christian Hilpert, MBA, Partner