Global menu

Our global pages

Close

Wycena i finansowanie innowacyjnych projektów

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które poświęcimy nowym zasadom dotyczącym umów o pracę na czas określony, które będą obowiązywać już od 22 lutego 2016 r. Umowy trwające w dniu wejścia w życie nowych przepisów mogą wymagać podjęcia przez pracodawcę konkretnych działań w okresie 3 miesięcy następujących po tej dacie, czyli do 22 maja 2016 r. Dotychczasowy staż pracy u danego pracodawcy będzie liczony inaczej na potrzeby kwalifikacji umowy – zgodnie z zasadą 3/33, a inaczej na potrzeby określenia długości okresu wypowiedzenia.

Wskutek nadchodzących zmian przedsiębiorcy staną przed koniecznością weryfikacji stanu umów o pracę na czas określony i ewentualnym podjęciem na czas odpowiednich działań. Udział w naszym spotkaniu pozwoli Państwu przygotować się do zmian i ich skutków.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie kancelarii Wierzbowski Eversheds, przy ul. Jasnej 14/16A w Warszawie. 

Zapraszamy Państwa na drugie spotkanie w ramach naszego nowego cyklu Eversheds for Innovation, skierowanego do start-upów, spółek innowacyjnych i inwestorów. Już 10 maja powiemy między innymi o tym, ile wart jest start-up, jak uzasadnić inwestorowi jego wycenę i z jakich źródeł finansowania korzystać, aby umożliwić jego rozwój i zmaksymalizować jego wartość. Spotkanie odbędzie się w godz. 9.00-10.30 w siedzibie kancelarii Wierzbowski Eversheds przy ul. Jasnej 14/16A. Poczęstunek śniadaniowy i rejestrację rozpoczynamy już od 8.30.

Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu?

Blisko 60 proc. polskich start-upów finansuje się wyłącznie ze środków własnych, co ogranicza ich możliwości rozwoju oraz skłonność do innowacji. Praktyczna znajomość różnych sposobów finansowania oraz metodyki wyceny spółek na etapie wczesnego rozwoju pomaga nie tylko w kwestii doboru źródeł finansowania, ale również w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych przez właścicieli i inwestorów.
 
Uczestnicy spotkania będą mieli okazję poznać między innymi:
  • Metody wyceny start-upów, dzięki którym można oszacować wartość rynkową każdej spółki, nawet jeśli nie generuje jeszcze przychodów lub zysków
  • Praktyczny klucz wyboru metody wyceny, która najlepiej odzwierciedli wartość przedsiębiorstwa i może stanowić punkt wyjścia do rozmów z potencjalnymi inwestorami
  • Przykłady wyceny start-upu „krok po kroku” z wykorzystaniem trzech najpopularniejszych metod
  • „Reguły kciuka” w wycenie stosowane w praktyce przez inwestorów z funduszy venture capital
  • Wskazówki dotyczące sporządzania prognoz finansowych – często niezbędnych do rozpoczęcia rozmów z potencjalnymi inwestorami
  • Najważniejsze dane rynkowe dotyczące m.in. źródeł finansowania młodych spółek, oczekiwanych stóp zwrotu przez inwestorów venture capital i prawdopodobieństwa sukcesu nowego projektu
  • Możliwe źródła finansowania start-upów w Polsce oraz praktyczne porady związane z ich wyborem
  • Wpływ sposobu finansowania na rozwój oraz wskazówki co do wyboru źródła finansowania z uwzględnieniem planów rozwoju przedsiębiorstwa
Szkolenie poprowadzą: 
  • Ewa Szlachetka, Partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds, kierująca praktyką fuzji i przejęć, posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie transakcyjnym
  • Tomasz Regulski, Associate Director w KPMG oraz Jacek Komór, Associate w KPMG, zajmujący się m.in. wycenami start-upów oraz przeglądami wycen spółek portfelowych funduszy private equity i venture capital.
W celu zarejestrowania się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza. W przypadku problemów z rejestracją lub dodatkowych pytań prosimy o e-mail na adres: kancelaria@eversheds.pl

Udział w szkoleniach jest nieodpłatny. Ze względu na to, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, przy zapisach będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy także, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Wierzbowski Eversheds. Zgłoszenia prawników reprezentujących inne kancelarie będą brane pod uwagę w zależności od dostępności wolnych miejsc.

Rejestracja na to spotkanie została zakończona.