Global menu

Our global pages

Close

Akademia EuroZamówień: Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych 2016 - największe kontrowersje (Uwaga: dodatkowy termin)

Podczas spotkania przedstawimy podstawowe aspekty prawne, jakie należy wziąć pod uwagę w procesie wrogiego przejęcia, w tym także najnowsze zmiany w przepisach oraz ich praktyczne zastosowanie. Omówimy również studia przypadków, na bazie których zaprezentowane zostaną wnioski i wskazówki, jak z sukcesem przeprowadzić proces obrony przed wrogim przejęciem.

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące 3. edycję szkoleń w ramach Akademii EuroZamówień. Tym razem mówić będziemy o największych kontrowersjach związanych z nowelizacją PZP.  

data  |  środa |  26 października 2016   

czas  |  godz. 9.00-10.30  |  rejestracja i poczęstunek od godz. 8.30

miejsce  |  siedziba Wierzbowski Eversheds  |  Warszawa, ul. Jasna 14/16A  |  5. piętro

Uwaga: Rejestracja na szkolenia odbywające się 18 i 26 października została zamknięta. Każda z osób, która zgłosiła swoje uczestnictwo, otrzymała od nas indywidualne potwierdzenie. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

Podczas szkolenia powiemy między innymi o:   

  • zasadzie proporcjonalności jako nowej podstawowej zasadzie prowadzenia postępowania – zwłaszcza o tym, jak potencjalnie duży wpływ będzie mogła mieć na praktykę 
  • nowych zasadach zmian umów w sprawach zamówień publicznych, w szczególności w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 7.09.2016 r. w sprawie Finn Frogne, a także o wątpliwościach dotyczących zmian umów zawartych przed 28 lipca 2016 roku  
  • formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) i jego prawidłowym wypełnianiu
  • nowych przesłankach wykluczania wykonawców – o nowych osobach podlegających weryfikacji (prokurenci, członkowie rad nadzorczych) oraz o wprowadzaniu zamawiającego w błąd
  • terminie składania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
  • zasadach udzielenia zamówień na usługi społeczne (w tym usługi prawne)
  • nowych podstawach składania odwołań w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych i o stosowanej w tym zakresie praktyce KIO
Spotkanie poprowadzą:  
  • Tomasz Zalewski, radca prawny, partner kierujący praktyką prawa zamówień publicznych 
  • dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, radca prawny w zespole prawa zamówień publicznych 


Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, dlatego przy zapisach będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Jednocześnie zastrzegamy, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają Klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Wierzbowski Eversheds. Zgłoszenia prawników reprezentujących inne kancelarie będą brane pod uwagę w zależności od dostępności wolnych miejsc.