Global menu

Our global pages

Close

Jednolity Europejski Dokument Zamówieniowy a ustawa prawo zamówień publicznych

Podczas spotkania przedstawimy podstawowe aspekty prawne, jakie należy wziąć pod uwagę w procesie wrogiego przejęcia, w tym także najnowsze zmiany w przepisach oraz ich praktyczne zastosowanie. Omówimy również studia przypadków, na bazie których zaprezentowane zostaną wnioski i wskazówki, jak z sukcesem przeprowadzić proces obrony przed wrogim przejęciem.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Akademii EuroZamowień, naszego cyklu szkoleń poświęconego prawu zamówień publicznych. Tym razem chcemy porozmawiać na temat Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówieniowego. 

data  |  wtorek  |  29 listopada 2016  

czas  |  godz. 9.00-10.45  |  rejestracja  od godz. 8.30

miejsce  |  siedziba Wierzbowski Eversheds  |  Warszawa, ul. Jasna 14/16A  |  5. piętro

Podczas spotkania powiemy między innymi:   
  • jak rozumieć poszczególne sformułowania zawarte w JEDZ
  • jak rozstrzygać rozbieżności pomiędzy zapisami JEDZ a wymaganiami ustawy Pzp
  • jak zgłaszać zamawiającemu korzystanie z podwykonawców
  • czy wypełniony dokument JEDZ może rzeczywiście być ponownie wykorzystany w innym postępowaniu
  • jak rozwiązać problem wewnętrznej weryfikacji prawidłowości wszystkich danych zawartych w JEDZ
  • jak rozumieć przesłanki wykluczenia wykonawców zapisane w JEDZ
Prosimy o zgłaszanie pytań lub wątpliwości związanych ze stosowaniem JEDZ bezpośrednio na adres tomasz.zalewski@eversheds.pl

Spotkanie poprowadzą:
  • Tomasz Zalewski, radca prawny, partner kierujący praktyką prawa zamówień publicznych  
  • dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, radca prawny w zespole prawa zamówień publicznych  

Zapraszamy do rejestracji

Aby zarejestrować się na to spotkanie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. O przyjęciu zgłoszenia każda osoba zostanie powiadomiona indywidualnie. Informujemy jednocześnie, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, dlatego przy zapisach będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają Klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Wierzbowski Eversheds. Zgłoszenia prawników reprezentujących inne kancelarie będą brane pod uwagę w zależności od dostępności wolnych miejsc. Udział w seminarium jest nieodpłatny. 

W przypadku problemów z rejestracją lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: kancelaria@eversheds.pl.

Formularz rejestracyjny

DaneJestem klientem kancelarii: 

 Chcę otrzymywać materiały marketingowe od Eversheds Sutherland Łachowska-Brol Sp.k.