Global menu

Our global pages

Close

Przetwarzanie danych medycznych

Kancelaria Wierzbowski Eversheds i Dom Maklerski Navigator zapraszają na seminarium poświęcone przejęciom spółek giełdowych. 
Podczas spotkania przedstawimy podstawowe aspekty prawne, jakie należy wziąć pod uwagę w procesie wrogiego przejęcia, w tym także najnowsze zmiany w przepisach oraz ich praktyczne zastosowanie. Omówimy również studia przypadków, na bazie których zaprezentowane zostaną wnioski i wskazówki, jak z sukcesem przeprowadzić proces obrony przed wrogim przejęciem.

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds oraz Polska Izba Informatyki Medycznej zapraszają na szkolenie, podczas którego mówić będziemy na temat obowiązków związanych z przetwarzaniem danych medycznych, cyberbezpieczeństwa, obowiązków wynikających z Dyrektywy NIS oraz kontroli organów ścigania w firmie. 

O czym warto wiedzieć?

Podmioty medyczne oraz podmioty zaangażowane w przetwarzanie danych medycznych, w tym dostawcy usług, systemów i infrastruktury informatycznej muszą wypełniać obowiązki nałożone przez przepisy o ochronie danych osobowych, m.in. w zakresie zabezpieczenia danych. W maju 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie 679/2016 stanowiące reformę unijnego sytemu ochrony danych. Rozporządzenie, którego przepisy będą mieć zastosowanie od 25 maja 2018 roku, nakłada na administratorów danych szereg nowych obowiązków, a za ich niedopełnienie przewiduje dotkliwe kary finansowe. O tym między innymi mówić będziemy podczas spotkania. 

Dla kogo jest to szkolenie?

Spotkanie przygotowane zostało z myślą o podmiotach z sektora medycznego, które przetwarzają dane pacjentów będące sensytywnymi danymi osobowymi lub odpowiadają za działanie systemów informatycznych, które do tego służą. Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają członkowie Polskiej Izby Informatyki Medycznej.

Czas i miejsce

Szkolenie odbędzie się 25 stycznia 2017 roku w godz. 13:00-16:00 w siedzibie kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds przy ul. Jasnej 14/16A w Warszawie. Poczęstunek i rejestrację rozpoczniemy o 12:30. 

W zakresie regulacji dotyczących przetwarzania danych medycznych będziemy mówić między innymi o:

 • roli placówek ochrony zdrowia, lekarzy i firm dostarczających systemy i usługi informatyczne w procesie przetwarzania danych
 • podstawach prawnych przetwarzania danych medycznych, w tym nowych warunkach udzielenia zgody
 • nowym, rozszerzonym obowiązku informacyjnym wobec pacjentów/podmiotów danych
 • nowych uprawnieniach podmiotów danych, które należy wziąć pod uwagę w fazie projektowania systemów, w tym prawie do przenoszenia danych, prawie do bycia zapomnianym oraz prawie do ograniczenia przetwarzania
 • zmianie w zakresie obowiązku zabezpieczenia danych (risk-based approach)
 • możliwości przyjęcia sektorowych kodeksów postępowania nadzorowanych przez podmioty monitorujące akredytowane przez GIODO
 • certyfikacji oraz znakach jakości przyznawanych przez podmiot akredytowany przez GIODO lub Polskie Centrum Akredytacji
 • sankcjach administracyjnych za naruszenie przepisów 

W zakresie cyberbezpieczeństwa i kontroli organów ścigania powiemy między innymi o:  

 • obecnych i nowych regulacjach prawnych, w tym obowiązkach sektora służby zdrowia w świetle Dyrektywy NIS
 • jak zachować się w trakcie kontroli organów ścigania
 • prawach i obowiązkach w trakcie przeszukania
 • zatrzymaniu rzeczy przez organy ścigania, prawie do odmowy wyjaśnień, tajemnicy prawnie chronionej
 • tym, co zrobić, gdy padniemy ofiarą cyberprzestępstwa

Szkolenie poprowadzą: 

 • Elżbieta Żemojtel, adwokat, kieruje zespołem prawa karnego w ramach praktyki rozwiązywania sporów w kancelarii Wierzbowski Eversheds  
 • Karolina Gałęzowska, prawnik, doktorantka na UW, specjalista prawa ochrony danych osobowych, członek zespołu TMT kancelarii Wierzbowski Eversheds  

Udział w seminarium jest nieodpłatny. Aby zarejestrować się na to spotkanie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. O przyjęciu zgłoszenia każda osoba zostanie powiadomiona indywidualnie.  
W przypadku problemów z rejestracją lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: kancelaria@eversheds.pl. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przy zapisach będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy także, że pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają członkowie Polskiej Izby Informatyki Medycznej. 

 

Formularz rejestracyjny

DaneJestem klientem kancelarii: 

 Chcę otrzymywać materiały marketingowe od Eversheds Sutherland Łachowska-Brol Sp.k.

Default New Image