Global menu

Our global pages

Close

Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Coś więcej niż półkowe?  

Podczas spotkania przedstawimy podstawowe aspekty prawne, jakie należy wziąć pod uwagę w procesie wrogiego przejęcia, w tym także najnowsze zmiany w przepisach oraz ich praktyczne zastosowanie. Omówimy również studia przypadków, na bazie których zaprezentowane zostaną wnioski i wskazówki, jak z sukcesem przeprowadzić proces obrony przed wrogim przejęciem.

 - Ostatnie wolne miejsca -

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy przepisy ustawy zakazującej nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi przez dostawców i sprzedawców. Wyjaśnimy również szerszy kontekst wejścia w życie tej ustawy, w szczególności jej związek z problemem tzw. „opłat półkowych” i przepisami podatkowymi.  

Czas i miejsce

data  |  środa  |  29 marca 2017  

czas  |  godz. 9.00-11.00  |  rejestracja  od godz. 8.30

miejsce  |  siedziba Wierzbowski Eversheds Sutherland  |  Warszawa, ul. Jasna 14/16A  |  5. piętro

Program spotkania 

Podczas szkolenia eksperci Wierzbowski Eversheds Sutherland wyjaśnią wpływ nowych przepisów zakazujących nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej na działalność dostawców i sprzedawców produktów rolnych i spożywczych.

Wśród omawianych zagadnień znajdą się między innymi: 
  • Czym jest przewaga kontraktowa i jakie działania dostawców lub sprzedawców mogą zostać uznane za jej nieuczciwe wykorzystywanie? 
  • Jak Prezes UOKiK będzie stosował przepisy nowej ustawy i kiedy możliwe będzie uniknięcie wysokich kar? 
  • W jaki sposób przepisy ustawy mogą być stosowane samodzielnie przez sądy? 
  • Jakie działania podjąć, aby nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów ustawy? 
  • W jaki sposób zakaz nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej wpłynie na sprawy dotyczące tzw. „opłat półkowych”?
  • Jakie mogą być podatkowe konsekwencje uznania danej praktyki za nadużywanie przewagi kontraktowej przez dostawcę lub sprzedawcę? 

Zapraszamy do rejestracji

Aby zarejestrować się na to spotkanie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. O przyjęciu zgłoszenia każda osoba zostanie powiadomiona indywidualnie. Informujemy jednocześnie, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, dlatego przy zapisach będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają Klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Zgłoszenia prawników reprezentujących inne kancelarie będą brane pod uwagę w zależności od dostępności wolnych miejsc. Udział w seminarium jest nieodpłatny. 


Formularz rejestracyjny

DaneJestem klientem kancelarii: 

 Chcę otrzymywać materiały marketingowe od Eversheds Sutherland Łachowska-Brol Sp.k.