Global menu

Our global pages

Close

Transakcje nieruchomościowe po nowemu, czyli jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnopodatkowej 

Podczas spotkania przedstawimy podstawowe aspekty prawne, jakie należy wziąć pod uwagę w procesie wrogiego przejęcia, w tym także najnowsze zmiany w przepisach oraz ich praktyczne zastosowanie. Omówimy również studia przypadków, na bazie których zaprezentowane zostaną wnioski i wskazówki, jak z sukcesem przeprowadzić proces obrony przed wrogim przejęciem.

Zapraszamy na warsztaty, podczas których porozmawiamy o zmianach w przepisach podatkowych, w praktyce organów skarbowych oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych, które mają istotny wpływ na koszty nabycia nieruchomości, wysokość opłat za zarządzanie aktywami oraz na opcje wyjścia z inwestycji. 

Czas i miejsce

data  |  wtorek  |  11 kwietnia 2017  

czas  |  godz. 9.00-12.30  |  rejestracja  od godz. 8.30

miejsce  |  siedziba Wierzbowski Eversheds Sutherland  |  Warszawa, ul. Jasna 14/16A  |  5. piętro

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie?

Przed branżą nieruchomościową ustawodawca i władze skarbowe postawiły duży znak zapytania. Poza ograniczeniem zwolnienia w podatku dochodowym dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ), wprowadzono regulacje dotyczące VAT odwróconego w budownictwie, które mogą w istotny sposób skomplikować rozliczenia pomiędzy zarządcą a właścicielem nieruchomości, oraz pomiędzy właścicielem nieruchomości a najemcą (rozliczenie tzw. fit-out’ów). Organy podatkowe coraz częściej kwestionują sprzedaż nieruchomości jako aktywa, uzasadniając, iż transakcja dotyczy sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, co znajduje potwierdzenie w poszczególnych orzeczeniach NSA. Wszystkie te zmiany oraz trendy oznaczają potencjalnie wzrost kosztów inwestycji w nieruchomości. Podczas naszego spotkania uczulimy Państwa, na jakie czynniki należy zwrócić uwagę przy nabyciu/sprzedaży nieruchomości oraz omówimy krytyczne elementy, na które powinni zwrócić uwagę zarówno właściciele nieruchomości, najemcy oraz zarządcy przy dokonywaniu adaptacji, renowacji lub remontów pomieszczeń. 

Program spotkania  

8.30-9.00  Rejestracja, poczęstunek śniadaniowy
9.00-9.30 Zwrot VAT przy zakupie nieruchomości – jak to aktualnie wygląda, czy mam szansę dostać zwrot, jakie dokumenty muszę przygotować i co może mnie zdyskwalifikować do zwrotu VAT?  
9.30-10.00  Sprzedaż nieruchomości vs. sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – zmiana kwalifikacji transakcji z opodatkowanej VAT na opodatkowaną PCC   
10.00-10.20  Moc wiążąca interpretacji podatkowych – jaka ona jest, przed czym mnie chroni, czy władze skarbowe mogą się z niej wycofać podczas kontroli skarbowej?
10.20-10.30  Przerwa kawowa
10.30-11.00  Klauzula obejścia prawa w kontekście strukturyzacji transakcji nieruchomościowych – transakcja na aktywach vs. transakcja na udziałach 
11.00-11.40  VAT odwrócony w budownictwie – wpływ na odliczenie podatku VAT przez zarządców, najemców i właścicieli nieruchomości
11.40-12.10  Case study – praktyczny przykład prawnego i podatkowego strukturyzowania transakcji nabycia nieruchomości 
12.10-12.30  Dyskusja

Prowadzący 
  • Karolina Stawowska, doradca podatkowy, partner kierujący zespołem podatkowym w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland 
  • Izabela Wiewiórka, doradca podatkowy, Of Counsel, specjalista w dziedzinie cen transferowych i podatku VAT 
    w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland 
  • Patryk Galicki, Of Counsel, szef zespołu prawa nieruchomości w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland

Zapraszamy do rejestracji

Aby zarejestrować się na to spotkanie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. O przyjęciu zgłoszenia każda osoba zostanie powiadomiona indywidualnie. Informujemy jednocześnie, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, dlatego przy zapisach będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają Klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Zgłoszenia prawników reprezentujących inne kancelarie będą brane pod uwagę w zależności od dostępności wolnych miejsc. Udział w seminarium jest nieodpłatny. 

UWAGA: Rejestracja na to wydarzenie została zakończona 

Tych z Państwa, których nie możemy zarejestrować ze względu na limit miejsc, chętnie poinformujemy o ewentualnym powtórzeniu tego spotkania. W związu z tym prosimy o pozostawienie danych wskazanych w poniższym formularzu.     

Formularz rejestracyjny

DaneJestem klientem kancelarii: 

 Chcę otrzymywać materiały marketingowe od Eversheds Sutherland Łachowska-Brol Sp.k.