Global menu

Our global pages

Close

Zarządzanie dokumentacją cen transferowych po nowemu

Podczas spotkania przedstawimy podstawowe aspekty prawne, jakie należy wziąć pod uwagę w procesie wrogiego przejęcia, w tym także najnowsze zmiany w przepisach oraz ich praktyczne zastosowanie. Omówimy również studia przypadków, na bazie których zaprezentowane zostaną wnioski i wskazówki, jak z sukcesem przeprowadzić proces obrony przed wrogim przejęciem.

Zapraszamy na warsztaty, podczas których w miłej, śniadaniowej atmosferze porozmawiamy o zarządzaniu dokumentacją cen transferowych po nowemu. Spotkanie, podczas którego doradcy podatkowi Wierzbowski Eversheds Sutherland przybliżą Państwu kluczowe kwestie związane z tym tematem odbędzie się 20 kwietnia. 

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie?

Transfer dochodu pomiędzy podmiotami powiązanymi to zgodnie z zapowiedziami Ministra Morawieckiego  jeden z dwóch głównych obszarów kontroli, na których będą się koncentrowały władze skarbowe. Z chwilą wprowadzenia obowiązku raportowania w formacie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) w odniesieniu do struktury ksiąg rachunkowych oraz istotnego poszerzenia wymogów w obszarze dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi, administracja podatkowa uzyskała efektywne narzędzia do weryfikacji rynkowego poziomu cen w transakcjach zawieranych w ramach grup kapitałowych. Odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji podatkowej spoczywa na zarządzie, przy czym za rok podatkowy 2017 władze spółek objętych obowiązkiem z art. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zobowiązane będą do złożenia oświadczenia, iż spółka przygotowała wymaganą prawem dokumentację. 

O tym wszystkim porozmawiamy podczas naszego warsztatu, do udziału w którym zapraszamy przede wszystkim członków zarządu odpowiedzialnych za finanse, właścicieli firm, szefów działów finansowo-księgowych oraz prawników z działów prawnych przedsiębiorstw. 

Program spotkania: 

  • Omówienie zmian w przepisach i praktycznych pytań rodzących się na gruncie zmian przepisów dotyczących dokumentacji cen transferowych.
  • Nowe obowiązki sprawozdawcze.
  • Uwagi z praktyki – kto powinien być odpowiedzialny za dokumentację, co można zrobić lokalnie, co podatnik powinien dostać z grupy, a co powinien do niej posłać.
Zapraszamy do rejestracji

Aby zarejestrować się na ten warsztat, prosimy wypełnć poniższy formularz. O przyjęciu zgłoszenia każda osoba zostanie powiadomiona indywidualnie. Informujemy jednocześnie, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, dlatego przy zapisach będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają Klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Zgłoszenia prawników reprezentujących inne kancelarie będą brane pod uwagę w zależności od dostępności wolnych miejsc. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. 

Formularz rejestracyjny

DaneJestem klientem kancelarii: 

 Chcę otrzymywać materiały marketingowe od Eversheds Sutherland Łachowska-Brol Sp.k.

Default New Image