Global menu

Our global pages

Close

Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych  [REJESTRACJA ZAKOŃCZONA]

Podczas spotkania przedstawimy podstawowe aspekty prawne, jakie należy wziąć pod uwagę w procesie wrogiego przejęcia, w tym także najnowsze zmiany w przepisach oraz ich praktyczne zastosowanie. Omówimy również studia przypadków, na bazie których zaprezentowane zostaną wnioski i wskazówki, jak z sukcesem przeprowadzić proces obrony przed wrogim przejęciem.

Zapraszamy na ostatnie już spotkanie w ramach 3. sezonu Akademii EuroZamówień. Tym razem proponujemy rozmowę na temat ochrony danych osobowych w ramach zamówień publicznych. Jest to kolejny temat wybrany przez uczestników naszych warsztatów. 

data  |  czwartek  |  25 maja 2017  

czas  |  godz. 9.00-11.00  |  rejestracja  od godz. 8.30

miejsce  |  siedziba Wierzbowski Eversheds Sutherland  |  Warszawa, ul. Jasna 14/16A  |  5. piętro

To warto wiedzieć

Ustawa prawo zamówień publicznych nie reguluje kompleksowo kwestii przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Przepisy wykonawcze do ustawy Pzp również milczą na temat tej problematyki. W konsekwencji zagadnienia ochrony danych osobowych w ramach publicznych przetargów często są ignorowane i pomijane. Tymczasem problematyka ta staje się coraz istotniejsza m.in. ze względu na:
  • wprowadzenie obowiązku wymagania od wykonawców zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o ile mieszczą się one w zakresie regulowanym przepisami kodeksu pracy
  • rozszerzenie zakresu danych osobowych poddawanych weryfikacji w ramach przygotowywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
  • nadchodzące zmiany w systemie ochrony danych osobowych i wejście w życie unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), które wprowadzi surową odpowiedzialność finansową za naruszenie przepisów.
Program spotkania     
  • Relacja między ustawą Pzp a ustawą o ochronie danych osobowych 
  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w zamówieniach publicznych – na jakiej podstawie i w jakim zakresie wykonawca oraz zamawiający mogą przetwarzać dane pracowników lub innego personelu
  • Obowiązek informacyjny w postępowaniu przetargowym – na kim spoczywa i jak go wykonać
  • Czy istnieje obowiązek rejestracji bazy danych w związku z przygotowaniem dokumentacji przetargowej? Czy zamawiający ma obowiązki z tym zakresie?
  • Nowe przepisy unijne dotyczące ochrony danych osobowych – jakie zmiany przyniesie RODO dla ochrony danych w zamówieniach publicznych?
Prowadzący 
  • Tomasz Zalewski, radca prawny, partner kierujący praktyką prawa zamówień publicznych w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland
  • Karolina Gałęzowska, prawnik w zespole ochrony danych osobowych w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland
Jak zwykle zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania pytań lub wątpliwości związanych z ww. zagadnieniami. Postaramy się na nie odpowiedzieć podczas spotkania. Wszelkie zapytania można przesłać na adres: tomasz.zalewski@eversheds-sutherland.pl.

Zapraszamy do rejestracji

Aby zarejestrować się na to spotkanie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. O przyjęciu zgłoszenia każda osoba zostanie powiadomiona indywidualnie. Informujemy jednocześnie, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, dlatego przy zapisach będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy też, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają Klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Udział w warsztacie jest nieodpłatny. 

W przypadku problemów z rejestracją lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: kancelaria@eversheds-sutherland.pl.

Formularz rejestracyjny

Default New Image

DaneJestem klientem kancelarii: 

 Chcę otrzymywać materiały marketingowe od Eversheds Sutherland Łachowska-Brol Sp.k.