Global menu

Our global pages

Close

Zapraszamy na warsztat "Umowy inwestycyjne"

Kancelaria Wierzbowski Eversheds i Dom Maklerski Navigator zapraszają na seminarium poświęcone przejęciom spółek giełdowych. 
Podczas spotkania przedstawimy podstawowe aspekty prawne, jakie należy wziąć pod uwagę w procesie wrogiego przejęcia, w tym także najnowsze zmiany w przepisach oraz ich praktyczne zastosowanie. Omówimy również studia przypadków, na bazie których zaprezentowane zostaną wnioski i wskazówki, jak z sukcesem przeprowadzić proces obrony przed wrogim przejęciem.

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie w ramach rozpoczętego w minionym roku cyklu warsztatów "Eversheds for Innovation", skierowanych do spółek innowacyjnych i inwestorów. Już 8 czerwca przybliżymy proces realizacji innowacyjnych projektów i zagadnienia związane z umowami inwestycyjnymi. 

Program 

1. Umowy inwestycyjne w praktyce | Ewa Szlachetka i Natalia Burchardt

  • Kluczowe elementy umowy v. interesy stron – nasze ostatnie doświadczenia na linii founder-inwestor
  • Typowe klauzule: liquidation preference, prawo pierwokupu a prawo pierwszeństwa, earn out, anti dilution, drag along i tag along, zakaz konkurencji, vesting
  • Podstawowe strategie negocjacyjne

2. Aspekty podatkowe | Małgorzata Sajkiewicz

  • Wejście, realizacja i wyjście z inwestycji venture capital z perspektywy inwestora i przedsiębiorstwa

3. Perspektywa inwestora | Maciej Kowalczyk 

Prowadzący

Szkolenia prowadzić będą prawnicy z kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland,  adw. Ewa Szlachetka, partner kierujący zespołem prawa spółek i transakcji,  adw. Natalia Burchardt, associate w zespole M&A oraz adw. Małgorzata Sajkiewicz, senior associate w zespole doradztwa podatkowego. Nasz gość, Maciej Kowalczyk, reprezentujący fundusze venture capital, mający na koncie szereg przeprowadzonych transakcji M&A, przedstawi istotne kwestie biznesowe związane z realizacją transakcji z perspektywy inwestora.

Czas i miejsce

data  |  czwartek  |  8 czerwca 2017

czas  |  godz. 9.00-11. 00  |  rejestracja od godz. 8.30

miejsce  |  siedziba Wierzbowski Eversheds Sutherland  |  Warszawa, ul. Jasna 14/16A  |  5. piętro

Już dzisiaj zapraszamy na kolejne warsztaty  

Następne spotkanie zaplanowane zostało na wrzesień – omówimy na nim zagadnienia związane z ochroną praw własności intelektualnej. Rejestrację uruchomimy miesiąc przed spotkaniem. 


Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Aby zarejestrować się, prosimy o wypełnienie formularza. O przyjęciu zgłoszenia każda osoba zostanie powiadomiona indywidualnie. W przypadku problemów z rejestracją lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: kancelaria@eversheds-sutherland.pl. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przy zapisach będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy także, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland oraz firmy Kroll Ontrack. Zgłoszenia prawników reprezentujących inne kancelarie będą brane pod uwagę w zależności od dostępności wolnych miejsc.

Wypełnij formularz rejestracyjny

DaneJestem klientem kancelarii: 

 Chcę otrzymywać materiały marketingowe od Eversheds Sutherland Łachowska-Brol Sp.k.