Global menu

Our global pages

Close

Consumer Product Safety warsztaty z UOKiK

Podczas spotkania przedstawimy podstawowe aspekty prawne, jakie należy wziąć pod uwagę w procesie wrogiego przejęcia, w tym także najnowsze zmiany w przepisach oraz ich praktyczne zastosowanie. Omówimy również studia przypadków, na bazie których zaprezentowane zostaną wnioski i wskazówki, jak z sukcesem przeprowadzić proces obrony przed wrogim przejęciem.

Zapraszamy na nieodpłatne spotkanie przeznaczone dla przedsiębiorców z branż: odzieżowej, meblarskiej, wyposażenia domu, zabawkarskiej oraz RTV AGD i elektronicznej, w czasie którego prawnicy Wierzbowski Eversheds Sutherland wspólnie z przedstawicielami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przybliżą kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa produktów oferowanych konsumentom.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie?

W czasie spotkania omówimy m.in. najważniejsze zagadnienia związane z kompetencjami UOKiK w zakresie nadzoru nad danym rynkiem produktowym oraz najczęstsze błędy w zakresie jakości i oznakowania produktów. Powiemy także o uprawnieniach i obowiązkach wynikających z realizacji uprawnień przez konsumentów, a także o nowych regulacjach dotyczących bezpieczeństwa, znakowania, reklamy lub prezentacji danej kategorii produktów oraz procedury administracyjnej.

Czas i miejsce

28 września   |   10.00–13.00   |  Rejestrację rozpoczniemy o 9.30
Siedziba kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland
ul. Jasna 14/16A w Warszawie, 5. piętro

Prowadzący

Program spotkania

 • Powitanie i wstęp
 • Doświadczenia organu nadzoru
  - Na czym polega kontrola przedsiębiorcy i jak działają w tym zakresie organy
  - Dyrektywy nakładania kar pieniężnych
  - Najczęstsze błędy ujawniane w toku kontroli
 • Co dla przedsiębiorcy powinno być najistotniejsze przy oznakowaniu, prezentowaniu i sprzedaży produktów
  - Informacje obowiązkowe na etykietach
  - Oznaczenie produktu ceną
  - Informacje przekazywane w reklamie
  - Powiadomienia o produkcie niebezpiecznym – obowiązki i wyłączenia
  - Przewidywane zmiany w zakresie bezpieczeństwa produktu, w tym jego oznakowania i reklamy, mogące mieć znaczenie dla konsumentów
 • Relacje z konsumentem
  - Uprawnienia konsumenta związane z bezpieczeństwem i jakością produktu
  - Obowiązki przedsiębiorcy skorelowane z uprawnieniem konsumenta
  - Szczególne obowiązki związane z e-handlem
 • Lekki lunch
Zapraszamy do rejestracji

Aby zarejestrować się na ten warsztat, prosimy wypełnić poniższy formularz. O przyjęciu zgłoszenia każda osoba zostanie powiadomiona indywidualnie. Informujemy jednocześnie, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, dlatego przy zapisach będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają Klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Zgłoszenia prawników reprezentujących inne kancelarie będą brane pod uwagę w zależności od dostępności wolnych miejsc. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

Formularz rejestracyjny

DaneJestem klientem kancelarii: 

 Chcę otrzymywać materiały marketingowe od Eversheds Sutherland Łachowska-Brol Sp.k.