Global menu

Our global pages

Close

Akademia EuroZamówień: Orzeczenie TSUE w sprawie „Esaprojekt”. Przełom czy kontynuacja? [Rejestracja zamknięta]

Podczas spotkania przedstawimy podstawowe aspekty prawne, jakie należy wziąć pod uwagę w procesie wrogiego przejęcia, w tym także najnowsze zmiany w przepisach oraz ich praktyczne zastosowanie. Omówimy również studia przypadków, na bazie których zaprezentowane zostaną wnioski i wskazówki, jak z sukcesem przeprowadzić proces obrony przed wrogim przejęciem.

Miło nam zaprosić Państwa na spotkanie inaugurujące czwartą edycję naszych warsztatów z prawa zamówień publicznych. Pierwszy warsztat odbędzie się już 10 października. Daty kolejnych spotkań można znaleźć na stronie poświęconej Akademii EuroZamówień 2017/18.

Kilka słów o temacie spotkania

W dniu 4 maja br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w sprawie C-387/14 (sprawa „Esaprojekt”). Wyrok Trybunału wywołał szeroką dyskusję, gdyż jego tezy są w wielu aspektach sprzeczne z utrwaloną praktyką zamówieniową i orzeczniczą. Dotyczy on przy tym bardzo praktycznych kwestii związanych z różnymi aspektami oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Wyrok uznany został zatem za przełomowy, zmieniający istotnie kierunek interpretacji przepisów. Wynika z niego, że uzupełnianie dokumentów, które nie zostały przedłożone wraz z ofertą, nie może naruszać zasady równego traktowania wykonawców. TSUE odniósł się także do zasad polegania na zasobach podmiotów trzecich oraz możliwości posługiwania się referencjami wystawionymi na konsorcjum, kwestionując m.in. możliwość powoływania się na „papierowe" doświadczenie nabyte tylko poprzez formalny udział w konsorcjum. O wadze wyroku świadczy to, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował swoje specjalne stanowisko w zakresie zastosowania tez orzeczeń TSUE do nowych dyrektyw i znowelizowanej ustawy Pzp. Zapadają już także pierwsze wyroki KIO uwzględniające wspomniane orzeczenie. 

O czym będziemy rozmawiać?

  • Jaki jest zakres dopuszczalnego uzupełniania dokumentów?
  • Kiedy może dojść do niedopuszczalnej modyfikacji oferty?
  • Czy wyrok TSUE wydany na podstawie poprzednio obowiązującej dyrektywy jest nadal aktualny w odniesieniu do nowych przepisów?
  • Jaki jest dopuszczalny zakres powoływania się na doświadczenie zdobyte w konsorcjum i jak takie doświadczenie może być zweryfikowane przez zamawiającego?
  • Jak rozumieć pojęcie ”wprowadzenia w błąd zamawiającego" przez wykonawcę?
  • Czy możliwe jest sumowanie doświadczenia podmiotów trzecich?     

Prowadzący
  • Tomasz Zalewski | Radca prawny, partner, szef praktyki prawa zamówień publicznych  
  • Julita Hoffmann | Radca prawny w zespole prawa zamówień publicznych 

Czas i miejsce

Spotkanie odbędzie się 10 października (wtorek) w godz. 9.00-11.00 w siedzibie kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland przy ul. Jasnej 14/16A. Rejestrację rozpoczniemy o 8.30.

Zachęcamy do współtworzenia tematyki naszych spotkań

Zależy nam, by organizowane przez nas warsztaty jak najlepiej odpowiadały Państwa potrzebom, dlatego jak zawsze zapraszamy do przesyłania propozycji tematów na adres: akademia.eurozamowien@eversheds-sutherland.pl. Z góry dziękujemy za wszystkie sugestie. 

Formularz rejestracyjny 

AKTUALIZACJA 3.10.2017 Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta. Prosimy jednak o wypełnienie poniższego formularza, jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w przypadku zwolnienia się miejsc na ten konkretny termin. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Państwa o tym w pierwszej kolejności. 

O przyjęciu zgłoszenia każda osoba zostanie powiadomiona indywidualnie. Informujemy jednocześnie, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, dlatego przy zapisach będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy, że pierwszeństwo udziału w tym i podobnych spotkaniach mają Klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Zgłoszenia prawników reprezentujących inne kancelarie będą brane pod uwagę w zależności od dostępności wolnych miejsc. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

DaneJestem klientem kancelarii: 

 Chcę otrzymywać materiały marketingowe od Eversheds Sutherland Łachowska-Brol Sp.k.