Global menu

Our global pages

Close

Consumer Product Safety warsztaty z UOKiK

Podczas spotkania przedstawimy podstawowe aspekty prawne, jakie należy wziąć pod uwagę w procesie wrogiego przejęcia, w tym także najnowsze zmiany w przepisach oraz ich praktyczne zastosowanie. Omówimy również studia przypadków, na bazie których zaprezentowane zostaną wnioski i wskazówki, jak z sukcesem przeprowadzić proces obrony przed wrogim przejęciem.

Zapraszamy na nieodpłatne spotkanie przeznaczone dla przedsiębiorców z branży żywnościowej, w czasie którego przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz prawnicy Wierzbowski Eversheds Sutherland przybliżą kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywności oferowanej konsumentom.

Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniu?

Podczas spotkania przedstawiciele UOKiK omówią najważniejsze zagadnienia związane z kompetencjami UOKiK – Inspekcji Handlowej w zakresie nadzoru nad rynkiem artykułów spożywczych oraz najczęstsze błędy w zakresie jakości i oznakowania produktów. Prawnicy kancelarii podzielą się swymi doświadczeniami praktycznymi.

Czas i miejsce

12 października  |   10.00–13.00   |  Rejestrację rozpoczniemy o 9.30
Siedziba kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland, Warszawa, ul. Jasna 14/16A, 5. piętro

Prowadzący

Program spotkania

  • Powitanie i wstęp
  • Doświadczenia organu nadzoru
    - Na czym polega kontrola przedsiębiorcy i jak działają w tym zakresie organy
    - Dyrektywy nakładania kar pieniężnych
    - Najczęstsze błędy ujawniane w toku kontroli
  • Co dla przedsiębiorcy powinno być najistotniejsze przy oznakowaniu, prezentowaniu i sprzedaży produktów żywnościowych
  • Lekki lunch
Formularz rejestracyjny 

Aby zarejestrować się na ten warsztat, prosimy wypełnić poniższy formularz. O przyjęciu zgłoszenia każda osoba zostanie powiadomiona indywidualnie. Informujemy jednocześnie, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, dlatego przy zapisach będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają Klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Zgłoszenia prawników reprezentujących inne kancelarie będą brane pod uwagę w zależności od dostępności wolnych miejsc. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

DaneJestem klientem kancelarii: 

 Chcę otrzymywać materiały marketingowe od Eversheds Sutherland Łachowska-Brol Sp.k.