Global menu

Our global pages

Close

Warsztat z cyklu SHINE: Prawnik wewnętrzny czy compliance officer?

Podczas spotkania przedstawimy podstawowe aspekty prawne, jakie należy wziąć pod uwagę w procesie wrogiego przejęcia, w tym także najnowsze zmiany w przepisach oraz ich praktyczne zastosowanie. Omówimy również studia przypadków, na bazie których zaprezentowane zostaną wnioski i wskazówki, jak z sukcesem przeprowadzić proces obrony przed wrogim przejęciem.

Zapraszamy prawników wewnętrznych do udziału w drugim spotkaniu w ramach cyklu SHINE, które odbędzie się 7 grudnia 2017. W odpowiedzi na propozycje tematów zgłoszone przez naszych Gości tym razem proponujemy rozmowę poświęconą roli prawnika wewnętrznego w obliczu rosnącego znaczenia Compliance w przedsiębiorstwach.

Kilka słów o temacie spotkania

Niezależnie od profilu działalności, przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę, jak dużą wartość ma dla nich sprawnie działająca funkcja compliance – nie tylko w kontekście minimalizowania ryzyk biznesowych wynikających ze stale rosnących wymagań regulatorów, ale również jako wartość dodana dla organizacji.

Naruszenie reguł określonych ustawami, decyzjami organów nadzoru i standardami rynkowymi może rodzić poważne konsekwencje karne i finansowe dla firm i ich pracowników. Oprócz tych sankcji firmy niedbające o zgodność swych działań z prawem narażają się na znacznie poważniejsze skutki – ryzyko utraty wypracowanej przez lata renomy.

Jak radzić sobie z tymi wyzwaniami, będąc prawnikiem wewnętrznym? Gdzie przebiega granica pomiędzy compliance a doradztwem prawnym – jak nie stać się sędzią we własnej sprawie? O tym wszystkim porozmawiamy podczas najbliższego spotkania w ramach programu SHINE.

Program 

 • Compliance a doradztwo prawne – różnice i podobieństwa
 • Ryzyko compliance a ryzyko prawne – dwie strony tej samej monety?
 • Compliance a funkcja prawnika wewnętrznego – razem czy osobno? Wady i zalety obu rozwiązań
 • W jaki sposób prawidłowo zbudować compliance, pełniąc jednocześnie funkcję prawnika wewnętrznego?
 • Gdzie przebiega linia demarkacyjna pomiędzy funkcją prawnika wewnętrznego a compliance? 
 • Jak uniknąć dublowania zadań w toku równoległego wypełniania obowiązków prawnika in-house i compliance oficera?
 • W jaki sposób prawidłowo ułożyć relacje z jednostkami biznesowymi, audytem wewnętrznym, komórkami bezpieczeństwa?
 • Relacje z zarządem oraz radą nadzorczą prawnika in-house pełniącego funkcję compliance
 • Chińskie mury w połączonym zespole prawnym oraz compliance – czy są potrzebne?  
 • Przyszłość compliance w Polsce i na świecie 

Prowadzący

 • Dr Łukasz Cichy – radca prawny, Governance Risk Compliance Director w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland

Czas i miejsce

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia w godz. 9.30-11.30 w siedzibie kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland przy ul. Jasnej 14/16A, na piątym piętrze. Rejestrację rozpoczniemy o godz. 9.00.

Formularz rejestracyjny 

Aby zarejestrować się na ten warsztat, prosimy wypełnić poniższy formularz. O przyjęciu zgłoszenia każda osoba zostanie powiadomiona indywidualnie. Informujemy jednocześnie, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, dlatego przy zapisach będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy, że pierwszeństwo udziału w tym i podobnych spotkaniach mają Klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

DaneJestem klientem kancelarii: 

 Chcę otrzymywać materiały marketingowe od Eversheds Sutherland Łachowska-Brol Sp.k.