Global menu

Our global pages

Close

Akademia EuroZamówień: Przesłanki wykluczenia. Czy przestępca może zostać wykonawcą?

Miło nam zaprosić na kolejny warsztat w ramach naszego cyklu „Akademia EuroZamówień”. Już 20 marca porozmawiamy o nowych przesłankach wykluczenia, o procedurze self-cleaning, quazi self-cleaning oraz o postępowaniu dowodowym prowadzonym przez zamawiającego. Temat przesłanek wykluczenia był wielokrotnie wskazywany w ankietach uczestników Akademii jako budzący szczególne zainteresowanie, dlatego liczymy na dyskusję o przykładach i problemach praktycznych dotyczących składania i oceniania dokumentów wykluczenia. aby zarejestrować

Rejestracja na ten warsztat została zamknięta 14 marca

Osoby zainteresowane tą tematyką prosimy o wpisanie się na listę rezerwową. Poinformujemy Państwa o ewentualnej dodatkowej dacie spotkania.  

Kilka słów o temacie warsztatu  

Nowelizacja ustawy wprowadziła pewnego rodzaju elastyczność dotyczącą podstaw wykluczenia. Po pierwsze, to zamawiający może zadecydować, czy stosować niektóre z przesłanek wykluczenia, tzw. fakultatywne. Po drugie, wykonawcy mimo niespełnienia przesłanek fakultatywnych i określonych przesłanek obligatoryjnych mogą próbować się wytłumaczyć, wykazując swoją rzetelność i wiarygodność. Ostatecznie wykonawca podlegający wykluczeniu, skazany za przestępstwo lub uczestniczący w zmowie przetargowej, może zostać dopuszczony do postępowania. 

O czym będziemy rozmawiać?

 • Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja?
 • Jakie są przesłanki fakultatywne wykluczenia i jak je stosować?
 • Kiedy stosujemy procedurę self-cleaning?
 • Czy środki naprawcze self-cleaning można składać wielokrotnie w jednym postępowaniu?
 • Co to jest quazi self-cleaning?
 • Jak ocenić wiarygodność i moc dowodów wykonawców?
 • Czy zamawiającemu przysługuje swobodna ocena dowodów przedstawionych przez wykonawców? 
 • Jakie są skutki wprowadzenia w błąd zamawiającego  lub przedstawienia informacji wprowadzających w błąd?
 • Jakie mogą być dowody na zmowę przetargową?
 • Jakie dokumenty zgodnie z rozporządzeniem o dokumentach potwierdzają przesłanki wykluczenia fakultatywne a jakie obligatoryjne?
 • Kiedy składać oświadczenie a kiedy zaświadczenie?
 • Czy zaświadczenie z ZUS potwierdza nam przesłankę fakultatywną czy obligatoryjną?
 • Jak organy kontroli traktują nieprawidłowe żądanie dokumentów w stosunku do katalogu dokumentów z rozporządzenia?
Prowadzący
 • Julita Hoffmann | Radca prawny w zespole prawa zamówień publicznych 
 • Tomasz Zalewski | Radca prawny, partner zarządzający, szef praktyki prawa zamówień publicznych  

Czas i miejsce

Spotkanie odbędzie się 20 marca 2018 roku w siedzibie kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland przy ul. Jasnej 14/16A. Rejestrację rozpoczynamy o godz. 9.00. Część merytoryczna potrwa od 9.30 do 11.30.

Ostatnie spotkanie w tym sezonie odbędzie się 15 maja.