Global menu

Our global pages

Close

RODO a PZP – ewolucja czy rewolucja? 

Zapraszamy na kolejny warsztat z prawa zamówień publicznych, odbywający się w ramach 4. edycji naszego cyklu „Akademia EuroZamówień”. Już 15 maja porozmawiamy o wpływie RODO na rynek zamówień publicznych.  

Uwaga: zapisy już tylko na listę rezerwową. Planujemy zorganizować warsztat w dodatkowym terminie, o czym poinformujemy zainteresowanych.  

Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dlatego chcemy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zorganizować je w dodatkowym terminie. Gdy tylko zostanie on ustalony, niezwłocznie Panią/Pana o tym poinformujemy.

Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu?

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Będzie ono dotyczyć każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Regulacja unijna nakłada zarówno na zamawiających, jak i wykonawców szereg dodatkowych obowiązków związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jakie nowe obowiązki wprowadzi unijna regulacja, które z dotychczasowych rozszerzy, a także, czy obowiązywanie RODO będzie skutkowało koniecznością zmiany umów o zamówienie publiczne podpisanych przed 24 maja 2018 r. Zastanowimy się, w jaki sposób zamawiający może udostępnić oferty zawierające informacje z Krajowego Rejestru Karnego, nie naruszając obowiązków wynikających z RODO. Powiemy również, czy certyfikat zgodności przetwarzania danych z wymogami RODO może być jednym z warunków udziału w postępowaniu lub stanowić pozacenowe kryterium oceny ofert oraz – co budzi jeszcze większe emocje – czy jego brak może skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy. Wspólnie zastanowimy się, w jaki sposób dostosować poszczególne etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do nowych regulacji. 

O czym będziemy rozmawiać?

 • Czy zamawiający oraz wykonawcy są administratorami czy też podmiotami przetwarzającymi dane osobowe?
 • Co jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach zamówień publicznych? 
 • Czy zamawiający będą musieli dostosować umowy zawarte przed dniem 25 maja 2018 r. do nowych regulacji?
 • Czy zamawiający będą uprawnieni do udostępniania danych zawierających informacje z KRK?
 • Kiedy certyfikat zgodności z RODO może mieć znaczenie przy wyborze najkorzystniejszej oferty?
 • Jakie kary wiążą się z naruszeniem przepisów RODO?
 • Jakie roszczenia będą przysługiwać osobom fizycznym, które poniosą szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia RODO oraz przepisów krajowych?
 • Jakie dobre praktyki w zakresie RODO w PZP są zalecane?

Prowadzący
 • Tomasz Zalewski | Radca prawny, szef praktyki technologii przemysłowych, partner zarządzający w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland
 • Julita Hoffmann | Radca prawny w zespole technologii przemysłowych w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland
 • Adriana Gostępska | Prawnik w zespole technologii przemysłowych w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland

Czas i miejsce

Spotkanie odbędzie się 15 maja 2018 roku w siedzibie kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland przy ul. Jasnej 14/16A. Rejestrację rozpoczynamy o godz. 9.00. Część merytoryczna potrwa od 9.30 do 11.30.