Global menu

Our global pages

Close

Czy Twoja firma jest gotowa na szczelny system podatkowy?

Zapraszamy na kolejny warsztat z prawa podatkowego. Już 20 czerwca w śniadaniowej atmosferze porozmawiamy o wpływie zmian w ustawach podatkowych na prowadzenie biznesu.

UWAGA: wydarzenie zostało przeniesione na jesień.

Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu?

W ostatnim czasie do systemu prawa podatkowego wprowadzane są nowe narzędzia mające na celu: usprawnienie poboru podatków, wypełnienie luk w przepisach, a także sprawniejsze kontrolowanie podatników. Podczas naszego spotkania spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jakie obowiązki mają i będą mieli podatnicy, jak im sprostać, aby nie miały one negatywnego wpływu na prowadzenie działalności gospodarczej. Wspólnie zastanowimy się, w jaki sposób przygotować się do kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej. Omówimy też koncepcje zmian w przepisach, które mają szansę znaleźć się w porządku prawnym w przyszłości.

Porozmawiamy w szczególności o następujących kwestiach:

  • Kontrola podatkowa a kontrola celno-skarbowa
  • Cel optymalizacji podatkowej a granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej
  • Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
  • Opinia zabezpieczająca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
  • Jednolity Plik Kontrolny
  • Odwrotne obciążenie
  • Podzielona płatność od lipca 2018 r. oraz w dalszej przyszłości
  • Ocena dochowania należytej staranności
  • Plany Komisji Europejskiej

Prowadzący
  • Anna Derdak, radca prawny, doradca podatkowy, szef praktyki doradztwa podatkowego w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland

Czas i miejsce

Spotkanie odbędzie się 20 czerwca 2018 roku w siedzibie kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland przy ul. Jasnej 14/16A. Rejestrację rozpoczynamy o godz. 9.00. Część merytoryczna potrwa od 9.30 do 11.30.

Anna Derdak