Global menu

Our global pages

Close

Jak utajnić know-how, czyli tajemnica przedsiębiorstwa po nowemu 

Miło nam zaprosić Państwa na warsztat inaugurujący piątą edycję Akademii EuroZamówień – cyklu spotkań poświęconych prawu zamówień publicznych. Najbliższe odbędzie się już 23 października. Daty kolejnych spotkań można znaleźć na stronie poświęconej Akademii EuroZamówień 2018/19. Zachęcamy już dziś do wpisania ich do kalendarzy.

Dlaczego bierzemy na warsztat ten właśnie temat?

W dniu 4 września br. weszła w życie istotna nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która wprowadziła m.in. zmiany w definicji tajemnicy przedsiębiorstwa. Zmiany te miały na celu transpozycję do prawa polskiego dyrektywy 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem. Uważamy, że praktyka zamówień publicznych powinna uwzględniać powyższe zmiany legislacyjne.

W bieżącym roku zapadły także ważne orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego w sprawie dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa. Zarówno KIO, jak i Sąd Okręgowy uznały, że nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa parametry eksploatacyjne urządzeń takie jak zużycie energii elektrycznej czy masa. Orzeczenia zapadły w prowadzonej przez nas sprawie – na spotkaniu umówimy przebieg sprawy, podnoszone argumenty oraz racje, które zdecydowały o takim rozstrzygnięciu. Naszym zdaniem orzeczenia te powinny wpłynąć na zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej w KIO.

O czym będziemy rozmawiać?

  • Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa?
  • Zmiany w zakresie definicji tajemnicy
  • Zmiany w zakresie ochrony tajemnicy, w tym przesłanek naruszenia
  • Czy parametry techniczne można zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa?
  • Czy uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy też może być tajemnicą? 
  • Jak napisać skuteczne uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa?

Prowadzący

  • Tomasz Zalewski | Radca prawny, szef praktyki technologii przemysłowych, partner zarządzający w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland
  • Julita Hoffmann | Radca prawny w zespole technologii przemysłowych w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland

Czas i miejsce

Spotkanie odbędzie się 23 października 2018 roku w siedzibie kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland przy ul. Jasnej 14/16A. Rejestrację rozpoczynamy o godz. 9.00. Część merytoryczna potrwa od 9.30 do 11.30.

Zachęcamy do współtworzenia tematyki warsztatów

Zależy nam, by organizowane przez nas warsztaty jak najlepiej odpowiadały Państwa potrzebom, dlatego jak zawsze zapraszamy do przesyłania propozycji tematów na adres: akademia.eurozamowien@eversheds-sutherland.pl.
Z góry dziękujemy za wszystkie sugestie.