Global menu

Our global pages

Close

Ustawa "prądowa" w praktyce przedsiębiorstw obrotu

Zapraszamy na warsztat, podczas którego rozbierzemy na czynniki pierwsze legislacyjne arcydzieło z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw została bez poprawek przyjęta przez Senat, podpisana przez Prezydenta i weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, tworząc nową rzeczywistość dla spółek obrotu. Przedsiębiorcy mają wrócić do starej ceny, która nie może być wyższa niż wskazana w cenniku z dnia 30 czerwca 2018 r., z uwzględnieniem nowej stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną, określonej komentowaną ustawą.

Czy uwzględnienie nowej stawki podatku oznacza w praktyce zmniejszenie cennika o 15 PLN? Co z kontraktami sprzed 30 czerwca 2018 roku? Co z przetargami, kontraktami negocjowanymi indywidualnie i ze sprzedażą rezerwową? Czy rzeczywiście straty przedsiębiorstw energetycznych zostaną wyrównane? Co na to Unia Europejska?

Na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć już 22 stycznia. Zapraszamy do dyskusji w gronie przedsiębiorstw energetycznych. Wszyscy mierzymy się z tym samym problemem.


Kilka słów dotyczących tematu spotkania

Zgodnie z art. 6  ustawy przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, które po 30 czerwca 2018 r. zawarło umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowe z ceną lub stawką wyższą niż:

 1. określona w umowie obowiązującej przed 30 czerwca 2018 roku,
 2. wskazana w cenniku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (w przypadku nowych klientów)

ma obowiązek zmiany warunków tej umowy ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 roku. Zmiana ma nastąpić do 1 kwietnia 2019 roku. 

Obowiązek polega na zmianie ceny energii na cenę nie wyższą niż wskazana w cenniku w art. 5 ust. 1 pkt 2, czyli nie wyższą niż stosowana w dniu 30 czerwca 2018 r., z uwzględnieniem nowej stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną, określonej komentowaną ustawą.

Ustawa przewiduje też sankcje. Zgodnie z art. 18 ust. 1 karze pieniężnej podlega ten, kto nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 5 lub w art. 6 ustawy. Wysokość kary pieniężnej nie może przekroczyć 5% przychodu przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. W tym zakresie mamy więc złagodzenie maksymalnej wysokości kary.

W szczególności omówimy:

 • zamierzenia ustawodawcy vs wykładnia literalna
 • przykłady dla konkretnych kontraktów – case study
 • wpływ ustawy na działalność przedsiębiorstwa
 • aspekty związane z tzw. rekompensatą
 • przewidywaną aktywność URE w związku ze stosowaniem ustaw
 • postępowanie w sprawie kary pieniężnej

Prowadzący

 • Łukasz Jankowski | Szef zespołu prawa energetycznego w Wierzbowski Eversheds Sutherland
 • Paweł Makaruk | Prawnik w zespole prawa energetycznego

Czas i miejsce

 • Wtorek, 22 stycznia 2019
 • Siedziba Wierzbowski Eversheds Sutherland, ul. Jasna 14/16A, Warszawa dojazd
 • 9.00 | Rejestracja i poczęstunek śniadaniowy
 • 9.30 - 12.00 | Część merytoryczna

Paweł Makaruk