Global menu

Our global pages

Close

Formularz rejestracyjny

Aby zapisać się na to wydarzenie, prosimy wypełnić poniższy formularz. O przyjęciu zgłoszenia każda osoba zostanie powiadomiona indywidualnie.

Informujemy jednocześnie, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, dlatego przy zapisach będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy, że pierwszeństwo udziału w tym i podobnych spotkaniach mają klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland oraz prawnicy wewnętrzni przedsiębiorstw. Zgłoszenia prawników reprezentujących inne kancelarie będą brane pod uwagę w zależności od dostępności miejsc.

Zależy nam, aby jak najwięcej firm mogło wziąć udział w wydarzeniu, dlatego zapraszamy maksymalnie jedną osobę z jednej organizacji. 

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

DaneJestem klientem kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez kancelarię prawną Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp.k. z siedzibą przy ul. Jasnej 14/16a, 00-041 Warszawa, jako administratora tych danych, na potrzeby organizacji wydarzenia, na które zgłaszam swój udział. Rozumiem, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo do wycofania niniejszej zgody, dostępu do moich danych oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania lub usunięcia.

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych przez kancelarię Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp.k. z siedzibą przy ul. Jasnej 14/16a, 00-041 Warszawa w celach marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania newsletterów, publikacji oraz informacji o wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez kancelarię Wierzbowski Eversheds Sutherland i podmioty z sieci Eversheds Sutherland.