Global menu

Our global pages

Close

Zasady współpracy

Nasze podejście do zarządzania projektem to: efektywne planowanie, stała komunikacja z klientem oraz przewidywanie realnych kosztów. 

Przewidywalne i wymierne efekty pracy

Zakres każdej pracy, którą wykonujemy dla naszych klientów, jest starannie zaplanowany i uzgodniony. Nasi prawnicy dokładają wszelkich starań, aby jak najlepiej zrozumieć kluczowe dla klienta zagadnienia, a następnie ustalić sposób postępowania. Stała komunikacja i kontrola zapewniają realizację projektu zgodnie z oczekiwaniami klienta. Sprawdzone metody planowania pracy i weryfikacji jej realizacji oraz regularna komunikacja z klientem zapewniają przewidywalność efektów i minimalizują występowanie niepożądanych zdarzeń.

Przewidywalne koszty

Nigdy nie obciążamy naszych klientów kosztami za usługi, które nie były wcześniej uzgodnione. Czasami jednak zdarzają się niespodziewane sytuacje, które mogą w istotny sposób wpłynąć na koszty i harmonogram prac. W takim wypadku weryfikujemy początkowe ustalenia i uzgadniamy je z klientem zanim podejmiemy dalsze działania. Zarządzanie projektem oznacza, że klient zawsze ma kontrolę nad postępem prac.

Stała komunikacja

W ramach wstępnego uzgadniania zakresu świadczonych usług i planowania pracy pytamy, w jaki sposób i jak często klient chce być informowany o statusie prowadzonych przez nas spraw: e-mailem, telefonicznie czy faksem; codziennie, raz w tygodniu, czy raz na miesiąc. Pytamy również, w jakiej formie klient chciałby otrzymywać od nas raporty dotyczące projektu: bardzo szczegółowe czy krótkie, jednostronicowe streszczenia.

Słuchamy i reagujemy 

Przez cały czas trwania projektu regularnie modyfikujemy nasz plan, aby zapewnić jego aktualność i skuteczność. Fakt, że proces świadczenia przez nas usług jest przewidywalny i zaplanowany, nie oznacza jednak, że nie jesteśmy elastyczni. Nieustannie monitorujemy przebieg prac, aby klient uzyskał najlepszy rezultat.

Ciągły rozwój

Dążąc do doskonałości w świadczeniu usług, po zakończeniu prac prosimy klienta o informacje zwrotne na temat naszej współpracy, co pomaga nam podnieść poziom świadczonych usług w przyszłości. Tak właśnie Eversheds Sutherland rozumie zarządzanie projektem – usługi prawne na najwyższym poziomie, poparte rygorystyczną kontrolą kosztów i pełną odpowiedzialnością za projekt na każdym jego etapie.

Przejrzyste zasady

  • działanie według priorytetów klienta
  • redukcja kosztów poprzez eliminację nieefektywnych działań na każdym etapie współpracy
  • dostarczanie wartości dodanej poprzez udostępnienie naszego know-how (autorskie szkolenia, na jakie zapraszamy klientów)
  • bieżące informowanie o zmianach otoczenia prawnego klienta oraz - na życzenie - uczestnictwo w wewnętrznych spotkaniach roboczych w firmie klienta
  • wspólne rozważanie szans zwiększenia efektywności naszych działań dzięki optymalnemu wykorzystaniu przez klienta naszych zasobów i możliwości
  • rzetelne i punktualne rozliczanie się z powierzonych zadań
  • informowanie na bieżąco o wszystkich kwestiach mających wpływ na wykonywanie zadań, aby klient miał pewność, że kontroluje wszystkie powierzone nam sprawy.