Global menu

Our global pages

Close
Magdalena Chrzan

Magdalena Chrzan

Of Counsel

Języki

Polski, Angielski, Niemiecki

Zakres praktyki

Doświadczenie

Magdalena Chrzan jest radcą prawnym zajmującym stanowisko Of Counsel w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Eversheds Sutherland.  Specjalizuje się w prawie usług płatniczych i AML. Zajmuje się również obsługą transakcji finansowania projektów inwestycyjnych (umowy kredytowe, zabezpieczenia) oraz transakcjami  M&A w sektorze usług finansowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. 

Wspiera klientów w zakresie zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi w obszarze usług płatniczych (opiniowanie produktów, regulaminów usług płatniczych, doradztwo w zakresie lokalnych wymogów regulacyjnych w przypadku paszportowania licencji). Pracuje dla wiodących spółek z sektora kart płatniczych oraz płatności on-line (schematy płatnicze, wydawcy instrumentów płatniczych, agenci rozliczeniowi).

Doradza podmiotom z sektora usług finansowych i wymiany walut w kwestiach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Reprezentowała firmy w wielu postępowaniach licencyjnych i kontrolnych przed Komisją Nadzoru Finansowego i Narodowym Bankiem Polskim, a także w postępowaniach rejestrowych oraz w negocjacjach B2B. 

Posiada doświadczenie w realizacji projektów kredytowych i finansowań inwestycji (przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, w tym w oparciu o ustandaryzowane międzynarodowe wzory), projektów M&A dla podmiotów z sektora usług finansowych (przygotowanie schematu transakcji z uwzględnieniem aspektów regulacyjnych oraz dokumentacji wykonawczej, negocjacje) oraz w projektach sekurytyzacyjnych.  

Ma na swoim koncie publikacje poświęcone usługom płatniczym i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Jest również autorką szkoleń poświęconych tej tematyce.

Ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa niemieckiego (LL.M.) na Uniwersytecie w Ratyzbonie.

Ostatnie projekty:
| Kompleksowe doradztwo dla jednego z globalnych schematów płatniczych we wszystkich aspektach prawnych jego działalności w Polsce
| Doradztwo dla polskiej instytucji płatniczej w zakresie usług płatniczych online
| Doradztwo dla kilku polskich instytucji płatniczych w zakresie realizacji obowiązków AML
| Doradztwo dla amerykańskiej grupy kapitałowej przy połączeniu transgranicznym wchodzącego w skład tej grupy niemieckiego banku z polską spółką 
| Doradztwo przy podziale przez wydzielenie agenta rozliczeniowego oraz jego sprzedaży inwestorowi

Specjalizuje się w prawie usług płatniczych i AML. Zajmuje się również obsługą transakcji finansowania projektów inwestycyjnych (umowy kredytowe, zabezpieczenia) oraz transakcjami  M&A w sektorze usług finansowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. 

Wspiera klientów w zakresie zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi w obszarze usług płatniczych (opiniowanie produktów, regulaminów usług płatniczych, doradztwo w zakresie lokalnych wymogów regulacyjnych w przypadku paszportowania licencji). Pracuje dla wiodących spółek z sektora kart płatniczych oraz płatności on-line (schematy płatnicze, wydawcy instrumentów płatniczych, agenci rozliczeniowi).

Doradza podmiotom z sektora usług finansowych i wymiany walut w kwestiach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Reprezentowała firmy w wielu postępowaniach licencyjnych i kontrolnych przed Komisją Nadzoru Finansowego i Narodowym Bankiem Polskim, a także w postępowaniach rejestrowych oraz w negocjacjach B2B. 

Posiada doświadczenie w realizacji projektów kredytowych i finansowań inwestycji (przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, w tym w oparciu o ustandaryzowane międzynarodowe wzory), projektów M&A dla podmiotów z sektora usług finansowych (przygotowanie schematu transakcji z uwzględnieniem aspektów regulacyjnych oraz dokumentacji wykonawczej, negocjacje) oraz w projektach sekurytyzacyjnych.  

Ma na swoim koncie publikacje poświęcone usługom płatniczym i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Jest również autorką szkoleń poświęconych tej tematyce.

Ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa niemieckiego (LL.M.) na Uniwersytecie w Ratyzbonie.

Ostatnie projekty

  • Kompleksowe doradztwo dla jednego z globalnych schematów płatniczych we wszystkich aspektach prawnych jego działalności w Polsce
  • Doradztwo dla polskiej instytucji płatniczej w zakresie usług płatniczych online
  • Doradztwo dla kilku polskich instytucji płatniczych w zakresie realizacji obowiązków AML
  • Doradztwo dla amerykańskiej grupy kapitałowej przy połączeniu transgranicznym wchodzącego w skład tej grupy niemieckiego banku z polską spółką 
  • Doradztwo przy podziale przez wydzielenie agenta rozliczeniowego oraz jego sprzedaży inwestorowi