Global menu

Our global pages

Close
Paweł Dudojc

Paweł Dudojc

Senior Consultant

Języki

Polski, Angielski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Paweł Dudojc jest prawnikiem w zespole TMT i Compliance w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Zajmuje się kwestiami regulacyjnymi związanymi z szeroko rozumianym prawem rynku kapitałowego, a w szczególności z obrotem instrumentami finansowymi, nadużyciami na rynku oraz funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych.
Doświadczenie w kwestiach regulacyjnych zdobywał podczas pracy dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie prowadził prawne oraz regulacyjne analizy podmiotów nadzorowanych, jak również czynności kontrolne wobec tych podmiotów. Opiniował oraz przygotowywał propozycje zmian w przepisach prawa.
Pełnił rolę eksperta krótkoterminowego w ramach projektu Unii Europejskiej w Baku, realizowanego w oparciu o współpracę bliźniaczą Polski oraz Azerbejdżanu. Prowadził także szkolenia CEDUR. Uczestniczył w krajowych i zagranicznych szkoleniach dotyczących tematyki ryzyka oraz regulacji na rynku kapitałowym, w tym organizowanych przez organy nadzoru w Irlandii oraz Francji. Obecnie doradza klientom m.in. w obszarze przeciwdziałania korupcji oraz praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor publikacji naukowych z zakresu rynku finansowego oraz prawa cywilnego. Członek Stowarzyszenia Compliance Polska.

Paweł Dudojc jest prawnikiem zajmującym stanowisko Senior Consultant w zespole ryzyka regulacyjnego i compliance kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Zajmuje się kwestiami regulacyjnymi i compliance związanymi z szeroko rozumianym prawem rynku kapitałowego, technologii finansowych oraz regulacyjnych (FinTech oraz RegTech), w tym usług płatniczych, blockchain, big data oraz sztucznej inteligencji.

Doświadczenie w kwestiach regulacyjnych zdobywał podczas pracy dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie prowadził prawne oraz regulacyjne analizy podmiotów nadzorowanych, jak również czynności kontrolne wobec tych podmiotów. Opiniował oraz przygotowywał propozycje zmian w przepisach prawa.

Wspiera klientów w zakresie compliance, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również w zakresie przeciwdziałania korupcji. Reprezentuje firmy w postępowaniach kontrolnych oraz w postępowaniach przed organami administracji. Pracuje dla wiodących spółek z sektora finansowego, w tym dla podmiotów z branży FinTech oraz RegTech. Doradza klientom z branży mediowej oraz sektora przemysłowego.

Jest autorem publikacji naukowych oraz publicystycznych, m.in. w Harvard Business Review, a także jednego z pierwszych artykułów traktujących o odpowiedzialności agencji ratingowych, jak również o crowdfundingu udziałowym. 

Pełnił rolę eksperta krótkoterminowego w ramach projektu Unii Europejskiej w Azerbejdżanie. Prowadził także szkolenia CEDUR. Uczestniczył w krajowych i zagranicznych szkoleniach dotyczących tematyki ryzyka oraz regulacji na rynku finansowym, w tym organizowanych przez organy nadzoru w Irlandii oraz Francji.

Członek Stowarzyszenia Compliance Polska. Z wyróżnieniem zdał egzamin na Certyfikowanego Compliance Officera poziomu 1 oraz 2 (rynki kapitałowe i inwestycje). Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską.

Jest wykładowcą Podyplomowych Studiów Compliance prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową.  

Ostatnie projekty

  • Identyfikacja funduszy typu private equity oraz venture capital jako Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych
  • Doradztwo w zakresie przeciwdziałania korupcji dla jednego z wiodących koncernów medialnych w Polsce  
  • Doradztwo w obszarze compliance i AML na rzecz czołowej instytucji płatniczej działającej w branży FinTech
  • Prowadzenie postępowań przed Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej
  • Doradztwo w obszarze AML dla międzynarodowej firmy pożyczkowej