Global menu

Our global pages

Close
Marta Gadomska-Gołąb

Marta Gadomska-Gołąb

Partner

Języki

Polski, Angielski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Marta Gadomska-Gołąb jest radcą prawnym, partnerem współkierującym praktyką Consumer Product Compliance & Life Sciences w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. 

Specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych związanych z bezpieczeństwem produktu oraz w zagadnieniach cywilistycznych związanych z obrotem produktami, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z konsumentami. Zajmuje się również prawem farmaceutycznym, żywnościowym oraz kwestiami odpowiedzialności za produkt oraz prawem reklamy. 
Jej zainteresowania zawodowe obejmują również badania kliniczne i R&D w sektorze ochrony zdrowia. Angażuje się w liczne inicjatywy związane z rozwojem nowych technologii w medycynie. Doradza startupom medycznym.  
Posiada 13-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Pracuje dla wiodących spółek z sektora farmaceutycznego, żywnościowego, FMCG, AGD, RTV, odzieżowego i meblarskiego. Wspiera klientów w zakresie znakowania i prezentacji produktu, jego zgodności z wymogami sektorowymi oraz REACH, a także w zakresie umów i modeli dystrybucji na wszystkich szczeblach obrotu. Doradzała w przy wprowadzeniu pierwszego na polskim rynku modelu dystrybucji bezpośredniej w sektorze farmaceutycznym. Opiniuje kampanie reklamowe w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, nieuczciwych praktyk rynkowych, prawa własności intelektualnej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reklamy produktów regulowanych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów leczniczych, aptek, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienia, alkoholu, wyrobów tytoniowych. 
Reprezentowała firmy w wielu postępowaniach przed organami nadzoru, dotyczących bezpieczeństwa produktów, w tym jego znakowania i składu, a także w postępowaniach dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesu konsumentów, w tym w związku ze stosowanymi przez przedsiębiorców procedurami reklamacyjnymi.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia i negocjacji umów na badania kliniczne, przygotowywania procedur z zakresu badań klinicznych, formularzy ICF i kwestii związanych z finansowaniem badań. Tworzyła procedury wewnętrzne (SOP) dla firm żywnościowych  i farmaceutycznych (w tym w zakresie relacji z HCP) oraz przeprowadzała audyty prawne i compliance w sektorze farmaceutycznym. 
Brała udział w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów zmian legislacyjnych z zakresu refundacji, reklamy i badań klinicznych współpracując z organizacjami branżowymi i środowiskiem akademickim. 
Jest członkiem założycielem Polskiej Koalicji na Rzecz Medycyny Personalizowanej oraz członkiem Polskiej Izby Informatyki Medycznej. Prestiżowe informatory prawnicze rekomendują ją w dziedzinie Life Sciences.
Ukończyła University of Florida Levin College of Law oraz Podyplomowe Studium Własności Intelektualnej na UW. Jest wykładowcą studiów podyplomowych z zakresu badań klinicznych prowadzonych przez UJ. Pisze prace doktorską na temat zgód pacjentów i prawa badań klinicznych.

Marta Gadomska-Gołąb jest radcą prawnym, partnerem współkierującym praktyką Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland.  

Specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych związanych z bezpieczeństwem produktu oraz w zagadnieniach cywilistycznych związanych z obrotem produktami, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z konsumentami. Zajmuje się również prawem farmaceutycznym, żywnościowym oraz kwestiami odpowiedzialności za produkt oraz prawem reklamyJej zainteresowania zawodowe obejmują również badania kliniczne i R&D w sektorze ochrony zdrowia. Angażuje się w liczne inicjatywy związane z rozwojem nowych technologii w medycynie. Doradza startupom medycznym.  

Posiada 15 lat doświadczenia w doradztwie prawnym dla biznesu. Pracuje dla wiodących spółek z sektora farmaceutycznego, żywnościowego, FMCG, AGD, RTV, odzieżowego i meblarskiego. Wspiera klientów w zakresie znakowania i prezentacji produktu, jego zgodności z wymogami sektorowymi oraz REACH, a także w zakresie umów i modeli dystrybucji na wszystkich szczeblach obrotu. Doradzała w przy wprowadzeniu pierwszego na polskim rynku modelu dystrybucji bezpośredniej w sektorze farmaceutycznym. Opiniuje kampanie reklamowe w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, nieuczciwych praktyk rynkowych, prawa własności intelektualnej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reklamy produktów regulowanych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów leczniczych, aptek, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, alkoholu i wyrobów tytoniowych. 

Reprezentowała firmy w wielu postępowaniach przed organami nadzoru, dotyczących bezpieczeństwa produktów, w tym jego znakowania i składu, a także w postępowaniach dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w tym w związku ze stosowanymi przez przedsiębiorców procedurami reklamacyjnymi.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia i negocjacji umów na badania kliniczne, przygotowywania procedur z zakresu badań klinicznych, formularzy ICF i kwestii związanych z finansowaniem badań. Tworzyła procedury wewnętrzne (SOP) dla firm żywnościowych  i farmaceutycznych (w tym w zakresie relacji z HCP) oraz przeprowadzała audyty prawne i compliance w sektorze farmaceutycznym. Brała udział w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów zmian legislacyjnych z zakresu refundacji, reklamy i badań klinicznych współpracując z organizacjami branżowymi i środowiskiem akademickim. 

Jest członkiem założycielem Polskiej Koalicji na Rzecz Medycyny Personalizowanej oraz członkiem Polskiej Izby Informatyki Medycznej. Prestiżowe informatory prawnicze rekomendują ją w dziedzinie Life Sciences. W 2018 roku została powołana na mediatora oraz koncyliatora Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów Dotyczących Żywności PFPŻJest współautorką książki "Prawo konsumenckie. Komentarz" (C.H. Beck, 2019). Współtworzy kancelaryjny blog W ramach regulacji > 

Ukończyła University of Florida Levin College of Law oraz Podyplomowe Studium Własności Intelektualnej na UW. Jest wykładowcą studiów podyplomowych z zakresu badań klinicznych prowadzonych przez UJ. Pisze pracę doktorską na temat zgód pacjentów i prawa badań klinicznych. 

Ostatnie projekty

  • Doradztwo na rzecz jednego z czołowych producentów żywności specjalnego przeznaczenia dla dzieci w zakresie postępowań przed organami nadzoru  w zakresie znakowania i składu produktów
  • Reprezentowanie sieci wiodących marek odzieżowych w postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym praktyk stosowanych wobec konsumentów
  • Tworzenie procedur wewnętrznych dotyczących dystrybucji oraz reklamy dla firmy z sektora żywnościowego
  • Doradztwo na rzecz jednego z największych producentów urządzeń RTV i AGD, aparatów i kamer cyfrowych, sprzętu komputerowego i mobilnego w zakresie zgodności z prawem oznakowania produktów, prowadzonych kampanii reklamowych oraz realizacji przez konsumentów uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy oraz gwarancji
  • Doradztwo dla producenta wyposażenia domu w zakresie bezpieczeństwa produktu i reklamy
  • Doradztwo dla jednego z największych na świecie producentów artykułów wielobranżowych w zakresie bezpieczeństwa produktu, w tym zgłoszeń do UOKIK i wycofania produktu
The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms