Global menu

Our global pages

Close
dr Daria Gęsicka

dr Daria Gęsicka

Of Counsel

Zakres praktyki

Doświadczenie

Dr Daria Gęsicka jest prawnikiem zajmującym stanowisko Of Counsel w zespole TMT i prawa własności intelektualnej kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii oraz nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się również prawem cywilnym oraz prawem prywatnym międzynarodowym.

Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu, w szczególności w zakresie analizy, oceny oraz przygotowania umów licencji oraz sublicencji, analizowania materiałów reklamowych międzynarodowej spółki pod kątem ewentualnych naruszeń prawa autorskiego, praw ochronnych na znaki towarowe czy praw z rejestracji wzorów przemysłowych, a także w wielu innych sprawach dotyczących prawa autorskiego, w szczególności opłat reprograficznych. Doradzała jednemu z największych polskich dostawców usługi hostingu w zakresie odpowiedzialności za treści użytkowników oraz dostawcom usług świadczonych w chmurze.  
Jest autorką ponad 20 artykułów naukowych oraz monografii pt. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług sieciowych za treści użytkowników (Wolters Kluwer, Warszawa 2014). Publikuje również na kancelaryjnym blogu IP w sieci. 
Pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. 
Ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim, prawa medycznego na UMK w Toruniu oraz podyplomowe studia z zakresu ochrony własności intelektualnej na UW. Ukończyła także program Szkoły Letniej Międzynarodowego Prawa Autorskiego w Instytucie Prawa Informacyjnego na Uniwersytecie w Amsterdamie. Jest absolwentką filologii angielskiej na UMK w Toruniu.
Obecnie odbywa aplikację rzecznikowską w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.  

Ostatnie projekty
| Doradztwo na rzecz jednego z największych producentów urządzeń elektronicznych oraz nośników danych w zakresie opłat reprograficznych 
| Doradztwo dla jednego z największych w kraju producentów oraz dystrybutorów wyposażenia laboratoriów diagnostycznych w zakresie ochrony znaków towarowych, prawa do firmy oraz uczciwych zasad konkurencji
| Doradztwo w pierwszej w Polsce sprawie dotyczącej nakazu blokowania dostępu do stron www przez dostawców dostępu do Internetu
| Doradztwo dla dostawcy rozwiązań w chmurze w modelu SaaS
| Opublikowanie artykułów: Glosa do wyroku TS z dnia 15 września 2016 r., C-484/14 (Europejski Przegląd Sądowy 12/2016, Glosa do wyroku ETPC z dnia 2 lutego 2016 r., 22947/13  (Glosa 4/2016), Costly but effective and proportionate?: a few remarks on website blocking injuctions  (Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 1/2017)

Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu, w szczególności w zakresie analizy, oceny oraz przygotowania umów licencji oraz sublicencji, analizowania materiałów reklamowych pod kątem ewentualnych naruszeń prawa autorskiego, praw ochronnych na znaki towarowe czy praw z rejestracji wzorów przemysłowych, a także w wielu innych sprawach dotyczących prawa autorskiego, w szczególności opłat reprograficznych. Doradzała jednemu z największych polskich dostawców usługi hostingu w zakresie odpowiedzialności za treści użytkowników oraz dostawcom usług świadczonych w chmurze.  

Jest autorką ponad 20 artykułów naukowych oraz monografii pt. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług sieciowych za treści użytkowników (Wolters Kluwer, Warszawa 2014). Publikuje również na kancelaryjnym blogu IP w sieci

Pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. 

Ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim, prawa medycznego na UMK w Toruniu oraz podyplomowe studia z zakresu ochrony własności intelektualnej na UW. Ukończyła także program Szkoły Letniej Międzynarodowego Prawa Autorskiego w Instytucie Prawa Informacyjnego na Uniwersytecie w Amsterdamie. Jest absolwentką filologii angielskiej na UMK w Toruniu.

Obecnie odbywa aplikację rzecznikowską w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.  

Ostatnie projekty

  • Doradztwo na rzecz jednego z największych producentów urządzeń elektronicznych oraz nośników danych w zakresie opłat reprograficznych 
  • Doradztwo dla jednego z największych w kraju producentów oraz dystrybutorów wyposażenia laboratoriów diagnostycznych w zakresie ochrony znaków towarowych, prawa do firmy oraz uczciwych zasad konkurencji
  • Doradztwo w pierwszej w Polsce sprawie dotyczącej nakazu blokowania dostępu do stron www przez dostawców dostępu do Internetu
  • Doradztwo dla dostawcy rozwiązań w chmurze w modelu SaaS
  • Opublikowanie artykułów: Glosa do wyroku TS z dnia 15 września 2016 r., C-484/14 (Europejski Przegląd Sądowy 12/2016, Glosa do wyroku ETPC z dnia 2 lutego 2016 r., 22947/13  (Glosa 4/2016), Costly but effective and proportionate? A few remarks on website blocking injunctions  (Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 1/2017)