Global menu

Our global pages

Close
Adriana Gostępska

Adriana Gostępska

Prawnik

Języki

Polski, Angielski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Adriana Gostępska jest prawnikiem w zespole Industrial Engineering kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych, prawie budowlanym oraz prawie zamówień publicznych. Doradza w zakresie prowadzenia negocjacji biznesowych.

Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania umów handlowych, głównie umów o roboty budowlane, opiniowania umów oraz rejestrowania spółek. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych w szczególności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Adriana Gostępska jest członkiem Komisji Wizerunku i Komunikacji oraz Komisji Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej, działających przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest też redaktorem ogólnopolskiego czasopisma aplikantów adwokackich „Młoda Palestra”.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała również na Wydziale Prawa University of West Bohemia w Pilźnie. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Ostatnie projekty

  • Reprezentowanie i doradztwo procesowe dla spółki akcyjnej należącej do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce, dostarczającej surowiec m.in. na potrzeby strategicznych inwestycji drogowych w kraju
  • Doradztwo prawne oraz opracowywanie pism podczas negocjacji przedsądowych dla jednej z największych w Polsce firm gospodarki komunalnej  
  • Obsługa prawna dla wiodącej spółki z sektora automatyki przemysłowej i chłodniczego, światowego lidera w zakresie produkcji systemów chłodzących i grzewczych 
  • Obsługa prawna procesów inwestycyjnych i kontraktów budowlanych dla polskich firm sektora budowlanego, w szczególności podmiotów z branży automatyki budynkowej
  • Reprezentowanie przed sądem powszechnym polskiej spółki inżynieryjnej świadczącej usługi doradcze w dziedzinie transportu drogowego, ochrony środowiska i budownictwa
  • Doradztwo prawne dla zagranicznych inwestorów z Indii i Bliskiego Wschodu