Global menu

Our global pages

Close
Adriana Gostępska

Adriana Gostępska

Prawnik

Języki

Polski, Angielski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Adriana Gostępska jest adwokatem w zespole prawa budowlanegoinżynierii przemysłowej kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym oraz obsłudze spółek z sektora przemysłowego i budowlanego. Doradza w zakresie prowadzenia negocjacji biznesowych.

Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania umów handlowych, głównie umów o roboty budowlane, opiniowania umów oraz rejestrowania spółek. Reprezentowała klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

Jest członkiem Komisji Wizerunku i Komunikacji oraz Komisji Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej, działających przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała również na Wydziale Prawa University of West Bohemia w Pilźnie.

Ostatnie projekty

  • Bieżąca obsługa spółek z międzynarodowej grupy działającej w sektorach wodno-ściekowym, energetycznym, gospodarki odpadami i transportu w dziedzinie prawa zamówień publicznych
  • Doradztwo dla spółki specjalizującej się w systemach wczesnego wykrywania oblodzenia na drogach, autostradach oraz lotniskach
  • Reprezentowanie i doradztwo procesowe dla spółki akcyjnej należącej do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce, dostarczającej surowiec m.in. na potrzeby strategicznych inwestycji drogowych w kraju
  • Doradztwo prawne oraz opracowywanie pism podczas negocjacji przedsądowych dla jednej z największych w Polsce firm gospodarki komunalnej
  • Obsługa prawna dla wiodącej spółki z sektora automatyki przemysłowej i chłodniczego, światowego lidera w zakresie produkcji systemów chłodzących i grzewczych
  • Obsługa prawna procesów inwestycyjnych i kontraktów budowlanych dla polskich firm sektora budowlanego, w szczególności podmiotów z branży automatyki budynkowej
  • Reprezentowanie przed sądem powszechnym polskiej spółki inżynieryjnej świadczącej usługi doradcze w dziedzinie transportu drogowego, ochrony środowiska i budownictwa
  • Doradztwo prawne dla zagranicznych inwestorów z Indii i Bliskiego Wschodu