Global menu

Our global pages

Close
Błażej Grochowski

Błażej Grochowski

Senior Associate

Zakres praktyki

Doświadczenie

Błażej Grochowski jest adwokatem w zespole Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w kontraktowych, regulacyjnych oraz konsumenckich aspektach obrotu produktami, m.in. FMCG, elektroniką użytkową oraz odzieżą, a także produktami sensytywnymi (wyrobami medycznym i produktami leczniczymi). Wspiera przedsiębiorców w przygotowaniu oraz negocjacjach umów dostaw, sprzedaży i świadczenia usług oraz zabezpieczeń wykonania takich umów. Przygotowuje analizy związane z wymogami wprowadzenia do obrotu, w szczególności dotyczące kwestii bezpieczeństwa i jakości produktu.

Doradza w aspektach prawnych relacji przedsiębiorców z konsumentami, w tym w zakresie regulacji e-commerce, IoT, promocji oraz odpowiedzialności posprzedażowej za produkt, w szczególności w przypadku roszczeń z rękojmi i gwarancji. Zajmuje się również zagadnieniami dotyczącymi badań klinicznych oraz prawnymi aspektami wykorzystania nowych technologii w systemie ochrony zdrowia, w szczególności telemedycyną oraz medycyną personalizowaną.

Współtworzy kancelaryjnego bloga W ramach regulacji >

 Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ostatnie projekty 

  • Bieżące wsparcie jednego z największych producentów i dystrybutorów konsumenckiej elektroniki użytkowej w sprawach związanych z negocjacjami i zawarciem umów ramowych sprzedaży oraz zabezpieczenia terminowych płatności wynikających z wykonywania tych umów, a także kwestiach dotyczących regulacyjnych wymogów związanych z wprowadzeniem do obrotu produktów konsumenckiej elektroniki użytkowej
  • Wsparcie producenta i międzynarodowego dystrybutora odzieży w zagadnieniach związanych z e-commerce oraz komunikacji z konsumentami
  • Doradztwo dla firmy farmaceutycznej w zakresie kwestii kontraktowych związanych ze sprzedażą do polskich aptek produktów leczniczych z zagranicy w systemie DTP
  • Wsparcie przedsiębiorcy oferującego apteczną sprzedaż na odległość w zakresie regulacyjnych oraz handlowych aspektów związanych ze sprzedażą na odległość produktów sensytywnych, takich jak produkty lecznicze i wyroby medyczne
  • Przygotowanie analizy dotyczącej wymogów związanych z wprowadzeniem do obrotu środków ochrony indywidualnej i wyrobów medycznych, niezbędnych podczas pandemii SARS-CoV-2
-->