Global menu

Our global pages

Close
Błażej Grochowski

Błażej Grochowski

Associate

Zakres praktyki

Doświadczenie

Błażej Grochowski jest adwokatem w zespole Commercial kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych związanych z bezpieczeństwem produktu i jego reklamą, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji bezpieczeństwa i jakości produktów z branży FMCG, RTV i AGD oraz odzieżowej. Zajmuje się również zagadnieniami prawa farmaceutycznego, w tym kwestiami dotyczącymi badań klinicznych, regulacji wyrobów medycznych oraz prawnymi aspektami wykorzystania nowych technologii w systemie ochrony zdrowia, w szczególności telemedycyną oraz medycyną personalizowaną.

Doradza w zakresie prawidłowego oznakowania produktów i ich reklamy, tworzenia kampanii marketingowych, oceny prawnej regulaminów konkursów konsumenckich, spełnienia wymogów prawnych związanych z wprowadzaniem produktu do obrotu. Wspiera klientów w przypadku kontroli takich organów nadzoru, jak Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Inspekcja Farmaceutyczna.  

Pracuje dla wiodących spółek z sektorów: żywności specjalnego przeznaczenia, mebli i artykułów dekoracyjnych, odzieży oraz sprzętu RTV, AGD i urządzeń mobilnych. Posiada bogatą praktykę w realizacji projektów analizy ryzyk wynikających z prowadzonej reklamy i działań promocyjnych, a także kwalifikacji prawnej produktów i warunków wprowadzania ich do obrotu (w szczególności wyrobów medycznych), oceny zgodności składu i znakowania produktu z regulacjami sektorowymi oraz REACH. Doradza w postępowaniach po wykryciu wad produktów w ramach audytu wewnętrznego, jak i kontroli organu. Uczestniczy w audytach i tworzeniu regulaminów sprzedaży, mechanizmów postępowania reklamacyjnego i komunikacji z konsumentem oraz organizacji systemów dystrybucji. 

Współtworzy kancelaryjnego bloga W ramach regulacji >

Ostatnie projekty  

  • Doradztwo na rzecz jednego z czołowych producentów mleka modyfikowanego w zakresie bieżącej oceny zgodności oznakowania i reklamy produktu
  • Doradztwo dla producenta i sprzedawcy wyrobów odzieżowych modnych marek w zakresie relacji z konsumentami
  • Doradztwo dla jednego z największych producentów urządzeń RTV i AGD, sprzętu fotograficznego, komputerowego i mobilnego w zakresie oznakowania produktów, prowadzonych kampanii reklamowych oraz realizacji przez konsumentów uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej i z tytułu gwarancji
  • Doradztwo dla producenta instalacji chłodniczych w zakresie wymagań prawnych dotyczących prowadzenia sprzedaży i serwisowania przemysłowych instalacji chłodniczych
  • Doradztwo dla producenta żywności w zakresie wykonania obowiązku odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych oraz sponsorowania kampanii edukacyjnych dotyczących postępowania z odpadami opakowaniowymi
Błażej Grochowski jest prawnikiem w zespole Product Compliance & Life Sciences kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. 

Specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych związanych z bezpieczeństwem produktu i jego reklamą, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji bezpieczeństwa i jakości produktów z branży FMCG, RTV i AGD oraz odzieżowej. Zajmuje się również zagadnieniami prawa farmaceutycznego, w tym kwestiami dotyczącymi badań klinicznych, regulacji wyrobów medycznych oraz prawnymi aspektami wykorzystania nowych technologii w systemie ochrony zdrowia, w szczególności telemedycyną oraz medycyną personalizowaną.
Doradza w zakresie prawidłowego oznakowania produktów i ich reklamy, tworzenia kampanii marketingowych, oceny prawnej regulaminów konkursów konsumenckich, spełnienia wymogów prawnych związanych z wprowadzaniem produktu do obrotu. Wspiera klientów w przypadku kontroli takich organów nadzoru, jak Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Inspekcja Farmaceutyczna.  
Pracuje dla wiodących spółek z sektorów: żywności specjalnego przeznaczenia, mebli i artykułów dekoracyjnych, odzieży oraz sprzętu RTV, AGD i urządzeń mobilnych. Posiada bogatą praktykę w realizacji projektów analizy ryzyk wynikających z prowadzonej reklamy i działań promocyjnych, a także kwalifikacji prawnej produktów i warunków wprowadzania ich do obrotu (w szczególności wyrobów medycznych), oceny zgodności składu i znakowania produktu z regulacjami sektorowymi oraz REACH. Doradza w postępowaniach po wykryciu wad produktów w ramach audytu wewnętrznego, jak i kontroli organu. Uczestniczy w audytach i tworzeniu regulaminów sprzedaży, mechanizmów postępowania reklamacyjnego i komunikacji z konsumentem oraz organizacji systemów dystrybucji. 
Obecnie odbywa aplikację adwokacką. Jest laureatem ogólnopolskiego konkursu Law Games, organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa Elsa Poland we współpracy z kancelarią Wierzbowski Eversheds Sutherland. 

Ostatnie projekty  
| Doradztwo na rzecz jednego z czołowych producentów mleka modyfikowanego w zakresie bieżącej oceny zgodności oznakowania i reklamy produktu  
| Doradztwo dla producenta i sprzedawcy wyrobów odzieżowych modnych marek w zakresie relacji z konsumentami
| Doradztwo dla jednego z największych producentów urządzeń RTV i AGD, sprzętu fotograficznego, komputerowego i mobilnego w zakresie oznakowania produktów, prowadzonych kampanii reklamowych oraz realizacji przez konsumentów uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej i z tytułu gwarancji
| Doradztwo dla producenta instalacji chłodniczych w zakresie wymagań prawnych dotyczących prowadzenia sprzedaży i serwisowania przemysłowych instalacji chłodniczych
| Doradztwo dla producenta żywności w zakresie wykonania obowiązku odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych oraz sponsorowania kampanii edukacyjnych dotyczących postępowania z odpadami opakowaniowymi