Global menu

Our global pages

Close
Maciej Jóźwiak

Maciej Jóźwiak

Partner

Języki

Polski, Angielski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Maciej Jóźwiak jest adwokatem, partnerem kierującym zespołem rozwiązywania sporów w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych. Zajmuje się również postępowaniami arbitrażowymi oraz rozwiązywaniem sporów przy pomocy narzędzi ADR (Alternative Dispute Resolution). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu.

Wspiera klientów w zakresie rozwiązywania sporów poprzez zarządzanie ryzykiem sporu, a także zarządzanie sporem w trakcie jego trwania. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych oraz mediacyjnych, tak gospodarczych, jak i karnych. Pracuje dla wiodących spółek z sektora FMCG, energetycznego i bankowego. Doradzał w głośnych sprawach sądowych dotyczących roszczeń o zwrot tzw. opłat półkowych i opcji walutowych, a także reprezentował klientów w postępowaniach arbitrażowych m.in. przed Sądem Arbitrażowym ICC w Paryżu oraz Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Ma na swoim koncie wiele artykułów prasowych na temat ww. zagadnień. Jest też autorem szkoleń z zakresu arbitrażu, zarządzania sporem oraz procedur wewnętrznych firm (wdrażanie procedur antykorupcyjnych, FCPA oraz Bribery Act 2010).

Jest arbitrem wpisanym na listę stałych arbitrów przy Sądzie Arbitrażowym Lewiatan oraz członkiem Chartered Institute of Arbitrators w Londynie. Pełni również funkcję członka zarządu Komisji ADR przy ICC Polska, gdzie przewodniczy Panelowi Doradczemu Prawników Korporacyjnych. 

Jest członkiem Polish-German Business Group działającej w Eversheds Sutherland.

Ostatnie projekty

  • Doradztwo Skarbowi Państwa w wygranym przed sądami europejskimi sporze z Autostradą Wielkopolską o niedozwoloną pomoc publiczną
  • Reprezentacja klientów działających na rynku FMCG w ponad 120 postępowaniach spornych, zarówno przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, jak i instytucjami arbitrażowymi. Spory dotyczyły roszczeń o zwrot tzw. opłat półkowych, tj. czynu nieuczciwej konkurencji
  • Doradztwo i reprezentacja klienta sektora bankowego w międzynarodowym postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym ICC w Paryżu
  • Doradztwo i reprezentacja SAXO Bank w pionierskich postępowaniach sądowych w sprawie opcji walutowych Euro-Franka, związanych z uwolnieniem kursu CHF przez Narodowy Bank Szwajcarii.

The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms