Global menu

Our global pages

Close
Anna Kasnowska-Lisowska

Anna Kasnowska-Lisowska

Senior Associate

Języki

Polski, Angielski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Anna Kasnowska-Lisowska jest adwokatem w zespole rozwiązywania sporów w polskim biurze Eversheds Sutherland. 

Specjalizuje się w doradztwie procesowym i reprezentowaniu polskich i zagranicznych przedsiębiorców w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi zarówno w sprawach cywilnych, jak i gospodarczych. Swoją aktywność zawodową koncentruje wokół doradztwa w zakresie rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami na etapie przedprocesowym, jak i w trakcie ich trwania. Jej doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo w sprawach sądowych dotyczących roszczeń o zwrot tzw. opłat półkowych oraz reprezentowanie przewoźnika lotniczego w postępowaniach ze skarg pasażerskich. 
Jest współautorem kancelaryjnego bloga Lepsza taktyka poświęconego alternatywnym sposobom rozwiązywania sporów. Bierze udział w spotkaniach Panelu Doradczego Prawników Korporacyjnych Komisji ADR przy ICC Polska. 
Ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa konkurencji prowadzone przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. 
Ostatnie projekty 
| Doradztwo oraz udział w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu państwa obcego na terytorium RP
| Reprezentacja klientów działających na rynku FMCG w ponad 120 postępowaniach dotyczących roszczeń o zwrot tzw. opłat półkowych, tj. czynu nieuczciwej konkurencji, zarówno przed sądami powszechnymi jak i instytucjami arbitrażowymi 
| Prowadzenie postępowań sądowych przed sądami powszechnymi dla jednego z największych przewoźników lotniczych 

Specjalizuje się w doradztwie procesowym i reprezentowaniu polskich i zagranicznych przedsiębiorców w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi zarówno w sprawach cywilnych, jak i gospodarczych. Swoją aktywność zawodową koncentruje wokół doradztwa w zakresie rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami na etapie przedprocesowym, jak i w trakcie ich trwania. Jej doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo w sprawach sądowych dotyczących roszczeń o zwrot tzw. opłat półkowych oraz reprezentowanie przewoźnika lotniczego w postępowaniach ze skarg pasażerskich. 

Jest współautorem kancelaryjnego bloga Lepsza taktyka poświęconego alternatywnym sposobom rozwiązywania sporów. Bierze udział w spotkaniach Panelu Doradczego Prawników Korporacyjnych Komisji ADR przy ICC Polska. 

Ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa konkurencji prowadzone przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. 

Ostatnie projekty 

  • Doradztwo oraz udział w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu państwa obcego na terytorium RP
  • Reprezentacja klientów działających na rynku FMCG w ponad 120 postępowaniach dotyczących roszczeń o zwrot tzw. opłat półkowych, tj. czynu nieuczciwej konkurencji, zarówno przed sądami powszechnymi jak i instytucjami arbitrażowymi 
  • Prowadzenie postępowań sądowych przed sądami powszechnymi dla jednego z największych przewoźników lotniczych 

-->