Global menu

Our global pages

Close
Ewa Łachowska-Brol

Ewa Łachowska-Brol

Partner Współzarządzający

Języki

Polski, Angielski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Ewa Łachowska-Brol jest radcą prawnym, partnerem współzarządzającym polskim biurem Eversheds Sutherland. Kieruje zespołem prawa pracy.  



Doradza we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących wyboru optymalnej formy zatrudnienia, nawiązania i rozwiązania umów o pracę i innych powiązanych umów, kształtowania warunków zatrudnienia, restrukturyzacji zatrudnienia, delegowania pracowników, opracowywania regulaminów wewnętrznych, wyboru przedstawicieli pracowników, obowiązku informacji i konsultacji wobec związków zawodowych i rad pracowników, sporów z zakresu prawa pracy oraz kontraktów menedżerskich i innych umów cywilnoprawnych. 
Prowadzi szkolenia i prezentacje na konferencjach, jak również na szkoleniach wewnętrznych u klientów. Współtworzy kancelaryjnego bloga Kodeks w pracy.
Jest Członkiem Stowarzyszenia Prawa Pracy.
Informatory „The European Legal 500” oraz „Chambers Europe” z 2016 roku rekomendują Ewę Łachowską-Brol jako doradcę w sprawach z zakresu prawa pracy.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim i posiada certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym.


Ostatnie projekty: 
| Doradztwo w związku z outsourcingiem części operacji i powiązanym transferem pracowników oraz zwolnieniami grupowymi, w tym przygotowanie wymaganych dokumentów, uczestniczenie w uzgodnieniu porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi i pomoc w rozstrzyganiu spraw indywidualnych pracowników objętych tymi procesami
| Doradztwo w związku ze sprzedażą części przedsiębiorstwa i powiązanym transferem pracowników oraz zwolnieniami grupowymi, w tym przygotowanie wymaganych dokumentów i pomoc w rozstrzyganiu spraw indywidualnych pracowników objętych zwolnieniami
| Doradztwo w sprawach pracowniczych związanych z transgranicznym połączeniem i postępowaniem rejestrowym mającym na celu utrzymaniem przez polski oddział statusu odrębnego pracodawcy w więcej niż jednej lokalizacji
| Doradztwo w związku z kontrolą przestrzegania przepisów o czasie pracy prowadzoną przez Okręgową Inspekcję Pracy, w tym przygotowanie projektów odpowiedzi na pytania w toku kontroli i wyjaśnień pokontrolnych
| Doradztwo w sprawach pracowniczych w związku z transgranicznym połączeniem spółek, w tym obsługa procesu wyboru przedstawicieli pracowników, członków specjalnego zespołu negocjacyjnego transgranicznej spółki oraz przedstawiciela pracowników we władzach spółki
Doradza we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących wyboru optymalnej formy zatrudnienia, nawiązania i rozwiązania umów o pracę i innych powiązanych umów, kształtowania warunków zatrudnienia, restrukturyzacji zatrudnienia, delegowania pracowników, opracowywania regulaminów wewnętrznych, wyboru przedstawicieli pracowników, obowiązku informacji i konsultacji wobec związków zawodowych i rad pracowników, sporów z zakresu prawa pracy oraz kontraktów menedżerskich i innych umów cywilnoprawnych. 

Prowadzi szkolenia i prezentacje na konferencjach, jak również na szkoleniach wewnętrznych u klientów. Współtworzy kancelaryjnego bloga Kodeks w pracyJest Członkiem Stowarzyszenia Prawa Pracy.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym.

Ewa Łachowska-Brol jest cenionym ekspertem, cieszącym się zaufaniem klientów, co od lat potwierdzają m.in. prestiżowe rankingi prawnicze, jak Chambers Europe i Legal 500 EMEA.

Ostatnie projekty: 
  • Doradztwo w związku z outsourcingiem części operacji i powiązanym transferem pracowników oraz zwolnieniami grupowymi, w tym przygotowanie wymaganych dokumentów, uczestniczenie w uzgodnieniu porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi i pomoc w rozstrzyganiu spraw indywidualnych pracowników objętych tymi procesami
  • Doradztwo w związku ze sprzedażą części przedsiębiorstwa i powiązanym transferem pracowników oraz zwolnieniami grupowymi, w tym przygotowanie wymaganych dokumentów i pomoc w rozstrzyganiu spraw indywidualnych pracowników objętych zwolnieniami
  • Doradztwo w sprawach pracowniczych związanych z transgranicznym połączeniem i postępowaniem rejestrowym mającym na celu utrzymaniem przez polski oddział statusu odrębnego pracodawcy w więcej niż jednej lokalizacji
  • |oradztwo w związku z kontrolą przestrzegania przepisów o czasie pracy prowadzoną przez Okręgową Inspekcję Pracy, w tym przygotowanie projektów odpowiedzi na pytania w toku kontroli i wyjaśnień pokontrolnych
  • Doradztwo w sprawach pracowniczych w związku z transgranicznym połączeniem spółek, w tym obsługa procesu wyboru przedstawicieli pracowników, członków specjalnego zespołu negocjacyjnego transgranicznej spółki oraz przedstawiciela pracowników we władzach spółki
undefinedThe Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms