Global menu

Our global pages

Close
Paweł Lasota

Paweł Lasota

Senior Associate

Języki

Polski, Angielski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Paweł Lasota jest radcą prawnym w zespole prawa pracy kancelarii prawnej Eversheds Sutherland Wierzbowski.

Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Jego doświadczenie obejmuje projekty dotyczące nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji, a także przygotowanie wewnętrznych regulacji pracowniczych, w tym m.in. regulaminów pracy, wynagradzania, polityk zakładowych i regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Doradzał w kwestiach związanych ze zwolnieniami grupowymi, obejmujących m.in. przygotowanie regulaminów zwolnień, zawiadomień do urzędu pracy oraz ustalenie kryteriów doboru do zwolnienia. Reprezentował klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy.

Uczestniczył również w badaniach prawnych spółek (due diligence).  
Współtworzy kancelaryjnego bloga Kodeks w pracy.
Jest absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego, prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University of Florida. 

Ostatnie projekty:
| Doradztwo dla międzynarodowej spółki z branży motoryzacyjnej w zakresie prawa pracy i compliance w związku z transgranicznym połączeniem i utrzymaniem statusu oddzielnego pracodawcy w kilku lokalizacjach polskiego oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego na potrzeby podatkowe i ubezpieczeń społecznych
| Doradztwo dla wiodącej spółki zajmującej się wypożyczaniem samochodów w zakresie wyborów przedstawicieli pracowników i rady pracowników
| Przygotowanie kompleksowego zestawu wzorów dokumentów pracowniczych (umowy o pracę, porozumienia dotyczące relokacji itp.) na potrzeby polskiego podmiotu zależnego międzynarodowej spółki z branży elektronicznej
Współtworzy kancelaryjnego bloga Kodeks w pracy.

Jest absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego, prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University of Florida. 

Ostatnie projekty
  • Doradztwo dla międzynarodowej spółki z branży motoryzacyjnej w zakresie prawa pracy i compliance w związku z transgranicznym połączeniem i utrzymaniem statusu oddzielnego pracodawcy w kilku lokalizacjach polskiego oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego na potrzeby podatkowe i ubezpieczeń społecznych
  • Doradztwo dla wiodącej spółki zajmującej się wypożyczaniem samochodów w zakresie wyborów przedstawicieli pracowników i rady pracowników
  • Przygotowanie kompleksowego zestawu wzorów dokumentów pracowniczych (umowy o pracę, porozumienia dotyczące relokacji itp.) na potrzeby polskiego podmiotu zależnego międzynarodowej spółki z branży elektronicznej

-->