Global menu

Our global pages

Close
Dr Magdalena Łuczak-Golenia, LL.M.

Dr Magdalena Łuczak-Golenia, LL.M.

Senior Associate

Języki

Polski, Angielski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Dr Magdalena Łuczak-Golenia jest radcą prawnym w zespole technologii i inżynierii przemysłowej kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych, w szczególności inwestycji liniowych (infrastrukturalnych), obsłudze prawnej umów na projektowanie oraz roboty budowlane, w tym umów zawieranych na bazie wzorów FIDIC. Jej specjalizacja obejmuje również prawo zamówień publicznych oraz zagadnienia związane z finansowaniem inwestycji, w tym z funduszy Unii Europejskiej. Reprezentuje klientów w sprawach spornych, doradza w zakresie prowadzenia negocjacji biznesowych.

Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed rozpoczęciem współpracy z Wierzbowski Eversheds Sutherland pracowała w wiodących kancelariach prawnych, w Ministerstwie Skarbu Państwa, a także jako in-house u jednego z największych inwestorów infrastrukturalnych w Polsce i jednocześnie jednego z największych polskich beneficjentów funduszy Unii Europejskiej. Wspiera klientów w zakresie szeroko pojętej obsługi procesu inwestycyjnego, od wyboru wykonawcy, poprzez bieżące doradztwo problemowe w trakcie realizacji kontraktów na przygotowanie dokumentacji typu studia wykonalności, kontrakty na projektowanie oraz budowę. Reprezentowała firmy w postępowaniach spornych w ramach prac komisji rozjemczych, jak również w postępowaniach sądowych.

Ma na swoim koncie liczne publikacje z zakresu prawa cywilnego, handlowego, prawa Unii Europejskiej oraz finansowania inwestycji. Jest wieloletnim wykładowcą zagadnień związanych z prawem administracyjnym i prawem zamówień publicznych na uczelni publicznej oraz prywatnej.

Obroniła pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Temat pracy: "Skuteczność europejskich systemów ochrony praw człowieka z perspektywy jednostki". Jest absolwentką podyplomowych studiów LL.M. z zakresu prawa europejskiego i niemieckiego na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Ukończyła również studia w Center for American Law Studies na Uniwersytecie Warszawskim. Zdała egzamin dla członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Ostatnie projekty

  • Doradztwo dla spółki będącej jednym z największych inwestorów infrastrukturalnych w Polsce przy projektach dotyczących wyboru wykonawców w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, a kolejno realizacji inwestycji - modernizacji linii kolejowych. Projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej
  • Doradztwo dla spółki będącej jednym z największych inwestorów infrastrukturalnych w Polsce przy projektach dotyczących współpracy międzynarodowej w zakresie budowy transeuropejskich międzynarodowych korytarzy kolejowych. Projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej
  • Doradztwo dla spółki niemieckiej w zakresie projektu budowy farm wiatrowych w Polsce