Global menu

Our global pages

Close
Paweł Makaruk

Paweł Makaruk

Prawnik

Zakres praktyki

Doświadczenie

Paweł Makaruk jest prawnikiem w zespole doradztwa dla sektora publicznego i energetyki kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Wspiera klientów w zakresie postępowań koncesyjnych i taryfowych, administracyjnych oraz doradztwa w zakresie prawa energetycznego. Pracuje dla wiodących spółek z sektora energetyki i paliw ciekłych. Realizował projekty związane z prawem własności intelektualnej, a także doradzał w związku z planowaną implementacją postanowień dyrektywy MiFID 2.

W obszarze jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółek, bankowego, nieruchomości oraz restrukturyzacyjnego.

Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pracował w kilku kancelariach prawnych, głównie przy sprawach z zakresu prawa nieruchomości oraz obsługi korporacyjnej.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest aplikantem adwokackim.

Ostatnie projekty

  • Udział w przygotowaniu raportu due diligence czołowych polskich spółek przy tworzeniu nowej grupy kapitałowej
  • Udział w przygotowaniu raportu due diligence farmy wiatrowej 
  • Doradztwo dla spółek wchodzących na polski rynek w kwestii uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi 
  • Doradztwo dla spółek sektora energetycznego w kwestii planowej implementacji dyrektywy MiFID 2 
  • Doradztwo dla wiodącej polskiej spółki energetycznej w zakresie prawa własności intelektualnej oraz licencji 
  • Doradztwo w bieżącej obsłudze korporacyjnej dla polskich oraz zagranicznych spółek