Global menu

Our global pages

Close
Michał Markowski, LL.M.

Michał Markowski, LL.M.

Partner

Języki

Polski, Angielski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Michał Markowski jest radcą prawnym, partnerem kierującym praktyką bankowości i finansów w polskim biurze Eversheds Sutherland.  

Specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji finansowania inwestycji. Doradza przy transakcjach kredytowych (finansowaniach nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, acquisition finance, w tym kredytach konsorcjalnych). Zajmuje się także transakcjami emisji papierów dłużnych, transakcjach leasingu, sprzedaży nieruchomości oraz transakcjami M&A.
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland współpracował z wiodącymi międzynarodowymi kancelariami prawniczymi, był również prawnikiem in-house w spółce należącej do największej polskiej grupy energetycznej.
Ukończył podyplomowe studia na wydziale prawa Uniwersytetu w Edynburgu (LL.M. in Commercial Law), a także studia z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Ostatnie projekty

| Doradztwo polskiej giełdzie towarowej w związku z wdrożeniem pakietu MIFID II (w ramach konsorcjum z PwC i firmą Areto)
| Doradztwo konsorcjum składającemu się z dwóch polskich banków w związku z kredytami udzielonymi trzem kredytobiorcom, przeznaczonymi na refinansowanie zadłużenia zaciągniętego przez kredytobiorców w związku z nabyciem centrów handlowych zlokalizowanych w Polsce (finansowanie portfolio)
| Doradztwo konsorcjum składającemu się z dwóch polskich banków w związku z finansowaniem udzielonym polskiej spółce deweloperskiej, przeznaczonym na refinansowanie istniejącego zadłużenia spółki wynikającego z obligacji wyemitowanych przez spółkę w celu sfinansowania budowy we Wrocławiu jednego z najwyższych budynków biurowych w Polsce 
| Doradztwo konsorcjum składającemu się z dwóch polskich banków w związku z finansowaniem udzielonym spółce celowej należącej do amerykańskiej grupy kapitałowej, przeznaczonym na budowę budynku mieszkaniowego w Warszawie, obejmującego około 800 mieszkań 
| Doradztwo konsorcjum polskich banków w zakresie wieloetapowej restrukturyzacji w ramach grupy kapitałowej kredytobiorcy, obejmującej sprzedaż całego przedsiębiorstwa kredytobiorcy do nowego podmiotu
| Doradztwo polskiemu bankowi w związku z finansowaniem udzielonym spółce celowej należącej do amerykańskiej grupy deweloperskiej, przeznaczonym na finansowanie kosztów budowy centrum handlowego w Ełku

Specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji finansowania inwestycji. Doradza przy transakcjach kredytowych (finansowaniach nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, acquisition finance, w tym kredytach konsorcjalnych). Zajmuje się także transakcjami emisji papierów dłużnych, transakcjami leasingu, sprzedaży nieruchomości oraz transakcjami M&A.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed dołączeniem do  Eversheds Sutherland Wierzbowskiwspółpracował z wiodącymi międzynarodowymi kancelariami prawniczymi, był również prawnikiem in-house w spółce należącej do największej polskiej grupy energetycznej.

Ukończył podyplomowe studia na wydziale prawa Uniwersytetu w Edynburgu (LL.M. in Commercial Law), a także studia z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Ostatnie projekty
  • Doradztwo dla Ministerstwa Finansów i UKNF w projekcie mającym na celu ustanowienie ram prawnych oraz technologicznych dla rozwoju sektora FinTech oraz SupTech w Polsce
  • Doradztwo polskiej giełdzie towarowej w związku z wdrożeniem pakietu MIFID II (w ramach konsorcjum z PwC i firmą Areto)
  • Doradztwo konsorcjum składającemu się z dwóch polskich banków w związku z kredytami udzielonymi trzem kredytobiorcom, przeznaczonymi na refinansowanie zadłużenia zaciągniętego przez kredytobiorców w związku z nabyciem centrów handlowych zlokalizowanych w Polsce (finansowanie portfolio)
  • Doradztwo konsorcjum składającemu się z dwóch polskich banków w związku z finansowaniem udzielonym polskiej spółce deweloperskiej, przeznaczonym na refinansowanie istniejącego zadłużenia spółki wynikającego z obligacji wyemitowanych przez spółkę w celu sfinansowania budowy we Wrocławiu jednego z najwyższych budynków biurowych w Polsce 
  • Doradztwo konsorcjum składającemu się z dwóch polskich banków w związku z finansowaniem udzielonym spółce celowej należącej do amerykańskiej grupy kapitałowej, przeznaczonym na budowę budynku mieszkaniowego w Warszawie, obejmującego około 800 mieszkań 
  • Doradztwo konsorcjum polskich banków w zakresie wieloetapowej restrukturyzacji w ramach grupy kapitałowej kredytobiorcy, obejmującej sprzedaż całego przedsiębiorstwa kredytobiorcy do nowego podmiotu
  • Doradztwo polskiemu bankowi w związku z finansowaniem udzielonym spółce celowej należącej do amerykańskiej grupy deweloperskiej, przeznaczonym na finansowanie kosztów budowy centrum handlowego w Ełku