Global menu

Our global pages

Close
Marta Matejak-Szulc

Marta Matejak-Szulc

Prawnik

Języki

Polski, Angielski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Marta Matejak-Szulc jest prawnikiem w zespole rozwiązywania sporów kancelarii prawnej Eversheds Sutherland Wierzbowski.  


Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w postępowaniach sądowych. Reprezentuje wierzycieli w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw. Doradza także w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw gospodarczych, oraz w sprawach o naruszenie dóbr osobistych. 
Wspiera klientów w sporach wynikających z umów między przedsiębiorcami. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych. 
Pracuje dla wiodących spółek z sektora telekomunikacyjnego, paliwowego oraz inwestycji drogowych i infrastrukturalnych, a także z branży nowych technologii. 
Doradzała w głośnej sprawie z powództwa zbiorowego dotyczącej umów kredytowych. Reprezentowała przewoźnika lotniczego w wielu postępowaniach ze skarg pasażerskich. Uczestniczyła w pionierskim projekcie obejmującym jedno z największych transgranicznych postępowań upadłościowych w Europie.  
Obecnie odbywa aplikację adwokacką. W 2017 roku zajęła II miejsce w Konkursie na Najlepszego Aplikanta organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.  

Ostatnie projekty 
| Doradztwo dla Skarbu Państwa w zakresie transgranicznych postępowań upadłościowych przedsiębiorców z branży budowlanej
| Prowadzenie dla jednego z największych przewoźników lotniczych postępowań sądowych przed sądami powszechnymi
| Reprezentowanie szeregu spółek inwestycyjnych w sporach z byłym wspólnikiem, w tym na gruncie licznych postępowań przed sądem rejestrowym
| Doradztwo dla jednego z największych producentów elektroniki jako wierzyciela w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
_________________________________________

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w postępowaniach sądowych. Reprezentuje wierzycieli w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw. Doradza także w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw gospodarczych, oraz w sprawach o naruszenie dóbr osobistych. 

Wspiera klientów w sporach wynikających z umów między przedsiębiorcami. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych. 

Pracuje dla wiodących spółek z sektora telekomunikacyjnego, paliwowego oraz inwestycji drogowych i infrastrukturalnych, a także z branży nowych technologii. 

Doradzała w głośnej sprawie z powództwa zbiorowego dotyczącej umów kredytowych. Reprezentowała przewoźnika lotniczego w wielu postępowaniach ze skarg pasażerskich. Uczestniczyła w pionierskim projekcie obejmującym jedno z największych transgranicznych postępowań upadłościowych w Europie.  

Obecnie odbywa aplikację adwokacką. W 2017 roku zajęła II miejsce w Konkursie na Najlepszego Aplikanta organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.  

Ostatnie projekty 

  • Doradztwo dla Skarbu Państwa w zakresie transgranicznych postępowań upadłościowych przedsiębiorców z branży budowlanej
  • Prowadzenie dla jednego z największych przewoźników lotniczych postępowań sądowych przed sądami powszechnymi
  • Reprezentowanie szeregu spółek inwestycyjnych w sporach z byłym wspólnikiem, w tym na gruncie licznych postępowań przed sądem rejestrowym
  • Doradztwo dla jednego z największych producentów elektroniki jako wierzyciela w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych

 

-->