Global menu

Our global pages

Close
Michał Miąskiewicz

Michał Miąskiewicz

Senior Associate

Polska

Polski, Angielski, Francuski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Michał Miąskiewicz jest adwokatem w zespole rozwiązywania sporów w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Doradza także w postępowaniach karnych prowadzonych w związku z przestępstwami prania pieniędzy. Ma doświadczenie w sporach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, w tym m.in. wynikłych z umów zawieranych na wzorcach FIDIC oraz w sporach związanych z rynkiem nieruchomości. Doradza na każdym etapie postępowania, od analizy zasadności i zgłoszenia roszczenia aż po spór sądowy.

Przed dołączeniem do  Eversheds Sutherland Wierzbowski zdobywał doświadczenie w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Przez pół roku był odpowiedzialny za prowadzenie biura polskiej kancelarii w Republice Senegalu.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ostatnie projekty

  • Reprezentacja zarządcy infrastruktury kolejowej w sporach z generalnymi wykonawcami wynikającymi z umów na rewitalizację linii kolejowych zawartymi na wzorcach FIDIC
  • Doradztwo i reprezentacja w negocjacjach ugodowych podwykonawcy w sporze z generalnym wykonawcą polskiego terminala LNG w Świnoujściu
  • Reprezentacja funduszu inwestycyjnego w sprawach związanych z odzyskaniem należności wynikających z obligacji zabezpieczonych hipotecznie
  • Reprezentacja klienta w sprawie przeciwko gminie o wykup nieruchomości w związku z utratą możliwości korzystania z niej na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
  • Reprezentacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawach o zwrot niewykorzystanych lub niewłaściwie wykorzystanych dofinansowań w ramach realizowanych projektów