Global menu

Our global pages

Close
Michał Miąskiewicz

Michał Miąskiewicz

Senior Associate

Polska

Polski, Angielski, Francuski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Michał Miąskiewicz jest adwokatem w zespole rozwiązywania sporów polskiego biura Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym w sprawach dotyczących międzynarodowego postępowania cywilnego.

Doradza i reprezentuje klientów w sprawach związanych z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, zarówno po stronie dłużników jak i wierzycieli. Ma doświadczenie w sporach dotyczących szeroko pojętego rynku nieruchomości i inwestycji infrastrukturalnych, w tym m.in. wynikłych z umów zawieranych na wzorcach FIDIC. Doradza na każdym etapie postępowania, od analizy zasadności i zgłoszenia roszczenia aż po spór sądowy.

Przed dołączeniem do polskiego biura Eversheds Sutherland zdobywał doświadczenie w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Przez pół roku był odpowiedzialny za prowadzenie biura polskiej kancelarii w Republice Senegalu.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ostatnie projekty

  • Doradztwo na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie związanej ze zwrotem pomocy publicznej, w tym doradztwo w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Doradztwo na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z rozliczeniem projektu budowy autostrady, w tym w zakresie postępowań upadłościowych wykonawcy
  • Reprezentacja zarządcy infrastruktury kolejowej w sporach z generalnymi wykonawcami wynikającymi z umów na rewitalizację linii kolejowych zawartymi na wzorcach FIDIC
  • Doradztwo i reprezentacja w negocjacjach ugodowych podwykonawcy w sporze z generalnym wykonawcą polskiego terminala LNG w Świnoujściu
  • Doradztwo i reprezentacja SAXO Bank w pionierskich postępowaniach sądowych w sprawie opcji walutowych EUR/CHF, związanych z uwolnieniem kursu CHF przez Narodowy Bank Szwajcarii
  • Reprezentacja galerii handlowej w sporach z najemcami powstałymi w związku z wykonaniem umów najmu, w tym również doradztwo związane z przepisami tarcz antykryzysowych 
  • Reprezentacja podwykonawcy w sporze z generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na wybudowaniu fabryki czekolady
  • Reprezentacja funduszu inwestycyjnego w sporach wynikłych z umów nabycia kilku galerii handlowych
  • Reprezentacja funduszu inwestycyjnego w sprawach związanych z odzyskaniem należności wynikających z obligacji zabezpieczonych hipotecznie

English version >

 

Go to the Polish page >