Global menu

Our global pages

Close
Adam Nierzwicki

Adam Nierzwicki

Counsel

Zakres praktyki

Doświadczenie

Adam Nierzwicki jest radcą prawnym w zespole prawa pracy kancelarii prawnej Eversheds Sutherland Wierzbowski. 

Specjalizuje się w prawie pracy, posiada także doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych pracowników.

Doradza w zakresie wszystkich aspektów prawa pracy, w szczególności zawierania i rozwiązywania umów o pracę (w tym w ramach procedury zwolnień grupowych), transferu pracowników i pracowniczych aspektów transakcji M&A, czasu pracy oraz zawierania umów o zakazie konkurencji. Reprezentuje pracodawców w sporach sądowych z pracownikami i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Posiada również doświadczenie w obszarze prawa ubezpieczeń społecznych oraz przetwarzania danych osobowych pracowników.
Jest autorem artykułów prasowych z zakresu prawa pracy publikowanych m.in. w dzienniku Rzeczpospolita.  Współtworzy kancelaryjnego bloga Kodeks w pracy.
Jest absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego, prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University of Florida. 


Ostatnie projekty 
| Doradztwo w związku z restrukturyzacją i obsługą procesu zwolnień grupowych, włącznie ze sporem zbiorowym i negocjowaniem z zakładową organizacją związkową porozumienia w sprawie zwolnień grupowych oraz skuteczne reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach przed sądem pracy wszczętych z inicjatywy pracowników żądających odszkodowania za sprzeczne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, zakończonych korzystnie dla pracodawcy
| Doradztwo w związku z restrukturyzacją i obsługą procesu zwolnień grupowych połączonym z programem dobrowolnych odejść, w tym przygotowanie wymaganych dokumentów, uczestniczenie w procesie informowania i konsultacji zamierzonych działań z przedstawicielami pracowników, negocjowanie z nimi porozumienia oraz pomoc w rozstrzyganiu spraw indywidualnych pracowników objętych tymi procesami
| Doradztwo w sprawie sukcesji stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe po transferze pracowników oraz skuteczne reprezentowanie płatnika w postępowaniu sądowym mającym na celu stwierdzenie sukcesji stopy procentowej składki przez nowego pracodawcę
| Przeprowadzenie audytu dokumentacji oraz praktyki działania spółki w sprawach pracowniczych 

Doradza w zakresie wszystkich aspektów prawa pracy, w szczególności zawierania i rozwiązywania umów o pracę (w tym w ramach procedury zwolnień grupowych), transferu pracowników i pracowniczych aspektów transakcji M&A, czasu pracy oraz zawierania umów o zakazie konkurencji. Reprezentuje pracodawców w sporach sądowych z pracownikami i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Jest autorem artykułów prasowych z zakresu prawa pracy publikowanych m.in. w dzienniku Rzeczpospolita.  Współtworzy kancelaryjnego bloga Kodeks w pracy.

Jest absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego, prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University of Florida. 

Ostatnie projekty

  • Doradztwo w związku z restrukturyzacją i obsługą procesu zwolnień grupowych, włącznie ze sporem zbiorowym i negocjowaniem z zakładową organizacją związkową porozumienia w sprawie zwolnień grupowych oraz skuteczne reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach przed sądem pracy wszczętych z inicjatywy pracowników żądających odszkodowania za sprzeczne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, zakończonych korzystnie dla pracodawcy
  • Doradztwo w związku z restrukturyzacją i obsługą procesu zwolnień grupowych połączonym z programem dobrowolnych odejść, w tym przygotowanie wymaganych dokumentów, uczestniczenie w procesie informowania i konsultacji zamierzonych działań z przedstawicielami pracowników, negocjowanie z nimi porozumienia oraz pomoc w rozstrzyganiu spraw indywidualnych pracowników objętych tymi procesami
  • Doradztwo w sprawie sukcesji stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe po transferze pracowników oraz skuteczne reprezentowanie płatnika w postępowaniu sądowym mającym na celu stwierdzenie sukcesji stopy procentowej składki przez nowego pracodawcę
  • Przeprowadzenie audytu dokumentacji oraz praktyki działania spółki w sprawach pracowniczych 
The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms

 

-->