Global menu

Our global pages

Close
Witold Sławiński, LL.M.

Witold Sławiński, LL.M.

Counsel

Języki

Polski, Angielski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Witold Sławiński jest adwokatem, szefem zespołu prawa budowlanego i inżynierii przemysłowej w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie budowlanym i prawie zamówień publicznych.

Zajmuje się obsługą prawną procesów inwestycyjnych i kontraktów budowlanych dla firm sektora budowlanego, w szczególności podmiotów z branży automatyki budynkowej. Reprezentuje klientów w sprawach spornych i doradztwem w zakresie prowadzenia negocjacji biznesowych oraz zawierania i opiniowania umów handlowych, w szczególności umów o roboty budowlane.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych dotyczących zamówień publicznych związanych z budową infrastruktury drogowej oraz budową stadionów, obejmujące reprezentację klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą (m.in. obsługa postępowań o udzielenie zamówienia na wybór doradców technicznych i ekonomicznych przy projektach autostradowych w Polsce, doradztwo w zakresie projektowania i wykonywania dostosowania odcinków autostrady A2 i A4 do standardów autostrady płatnej) oraz w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania na Krajowy System Poboru Opłat, umożliwiający pobieranie opłat za przejazd autostradami i drogami ekspresowymi.

Pracował dla wiodących spółek z sektora automatyki przemysłowej i chłodniczego, m.in. światowego lidera w dziedzinie elektronicznych systemów zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej oraz renomowanego dostawcy armatury przemysłowej, przepustnic oraz zaworów dla przemysłu i energetyki oraz światowego lidera będącego producentem systemów chłodzących i grzewczych - w zakresie prowadzenia negocjacji biznesowych, zawierania i opiniowania umów handlowych oraz rozwiązywania spraw spornych.

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ASEMEA – Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Relacji i Współpracy Gospodarczej z Krajami Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawa cywilnego.

Ukończył podyplomowe studia LL.M. z zakresu prawa międzynarodowego i porównawczego w Chicago–Kent College of Law, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA.

Ostatnie projekty

| Bieżąca obsługa spółek z międzynarodowej grupy działającej w sektorach wodno-ściekowym, energetycznym, gospodarki odpadami, transportu w dziedzinie prawa zamówień publicznych
| Kompleksowa obsługa prawna typu in-house dla światowego lidera w zakresie produkcji systemów chłodzących i grzewczych
| Wieloletnie bieżące doradztwo prawne oraz obsługa prawna procesów inwestycyjnych i kontraktów budowlanych dla firm sektora budowlanego, w szczególności podmiotów z branży automatyki budynkowej
| Bieżąca i kompleksowa obsługa prawna spółek z grupy światowego lidera w dziedzinie rozwiązań w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej oraz spółek z grupy renomowanego dostawcy armatury przemysłowej, przepustnic oraz zaworów dla przemysłu i energetyki, jak również elektronicznych systemów grzewczych - w zakresie prowadzenia negocjacji biznesowych, zawierania i opiniowania umów handlowych oraz rozwiązywania spraw spornych. 
| Reprezentowanie przed sądem powszechnym polskiej spółki inżynieryjnej świadczącej usługi doradcze w dziedzinie transportu drogowego, ochrony środowiska i budownictwa
| Reprezentowanie i doradztwo procesowe dla spółki akcyjnej należącej do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce, dostarczającej surowiec m.in. na potrzeby strategicznych inwestycji drogowych w kraju
| Doradztwo prawne oraz opracowywanie pism podczas negocjacji przedsądowych dla jednej z największych 
w Polsce firm gospodarki komunalnej 
Ostatnie projekty
  • Bieżąca obsługa spółek z międzynarodowej grupy działającej w sektorach wodno-ściekowym, energetycznym, gospodarki odpadami, transportu w dziedzinie prawa zamówień publicznych
  • Kompleksowa obsługa prawna typu in-house dla światowego lidera w zakresie produkcji systemów chłodzących i grzewczych
  • Wieloletnie bieżące doradztwo prawne oraz obsługa prawna procesów inwestycyjnych i kontraktów budowlanych dla firm sektora budowlanego, w szczególności podmiotów z branży automatyki budynkowej
  • Bieżąca i kompleksowa obsługa prawna spółek z grupy światowego lidera w dziedzinie rozwiązań w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej oraz spółek z grupy renomowanego dostawcy armatury przemysłowej, przepustnic oraz zaworów dla przemysłu i energetyki, jak również elektronicznych systemów grzewczych - w zakresie prowadzenia negocjacji biznesowych, zawierania i opiniowania umów handlowych oraz rozwiązywania spraw spornych
  • Reprezentowanie przed sądem powszechnym polskiej spółki inżynieryjnej świadczącej usługi doradcze w dziedzinie transportu drogowego, ochrony środowiska i budownictwa
  • Reprezentowanie i doradztwo procesowe dla spółki akcyjnej należącej do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce, dostarczającej surowiec m.in. na potrzeby strategicznych inwestycji drogowych w kraju
  • Doradztwo prawne oraz opracowywanie pism podczas negocjacji przedsądowych dla jednej z największych w Polsce firm gospodarki komunalnej