Global menu

Our global pages

Close
Witold Sławiński

Witold Sławiński

Counsel

Języki

Polski, Angielski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Witold Sławiński jest adwokatem w zespole technologii przemysłowych kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych i kontraktów budowlanych dla firm sektora budowlanego, w szczególności podmiotów z branży automatyki budynkowej. Zajmuje się również reprezentowaniem klientów w sprawach spornych i doradztwem w zakresie prowadzenia negocjacji biznesowych oraz zawierania i opiniowania umów handlowych, w szczególności umów o roboty budowlane.

Posiada ponad 11-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych dotyczących zamówień publicznych związanych z budową infrastruktury drogowej oraz budową stadionów, obejmujące reprezentację klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą (m.in. obsługa postępowań o udzielenie zamówienia na wybór doradców technicznych i ekonomicznych przy projektach autostradowych w Polsce, doradztwo w zakresie projektowania i wykonywania dostosowania odcinków autostrady A2 i A4 do standardów autostrady płatnej) oraz w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania na Krajowy System Poboru Opłat, umożliwiający pobieranie opłat za przejazd autostradami i drogami ekspresowymi.

Pracował dla wiodących spółek z sektora automatyki przemysłowej i chłodniczego, m.in. światowego lidera w dziedzinie elektronicznych systemów zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej oraz renomowanego dostawcy armatury przemysłowej, przepustnic oraz zaworów dla przemysłu i energetyki oraz światowego lidera będącego producentem systemów chłodzących i grzewczych - w zakresie prowadzenia negocjacji biznesowych, zawierania i opiniowania umów handlowych oraz rozwiązywania spraw spornych.

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ASEMEA – Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Relacji i Współpracy Gospodarczej z Krajami Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawa cywilnego.

Ukończył podyplomowe studia LL.M. z zakresu prawa międzynarodowego i porównawczego w Chicago–Kent College of Law, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA.