Global menu

Our global pages

Close
Jan Styliński

Jan Styliński

Of Counsel

Języki

Polski, Angielski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Jan Styliński jest adwokatem w zespole prawa budowlanego i inżynierii przemysłowej kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji. Zajmuje się również procesem inwestycyjnym zwłaszcza w infrastrukturze, umowami na roboty budowlane, finansowaniem inwestycji, prawem zamówień publicznych oraz zagadnieniami związanymi z zasadami finansowania projektów ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed rozpoczęciem współpracy z Wierzbowski Eversheds Sutherland pracował m.in. w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych, był także założycielem i partnerem w butikowej kancelarii obsługującej wiodące na polskim rynku projekty partnerstwa publiczno-prywatnego. Wcześniej kierował również zespołem autostrad płatnych w ramach publicznego inwestora drogowego. Wspiera klientów w zakresie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego o wielomiliardowej wartości, pomaga klientom tworzyć optymalne struktury prawne i biznesowe dla najbardziej złożonych projektów inwestycyjnych. Pomagał w toku rozmów z instytucjami finansowymi, a także z administracją publiczną i urzędami statystycznymi. Uczestniczył w pionierskiej notyfikacji indywidualnej pomocy publicznej w sektorze infrastruktury w Polsce, a także jako jeden z pierwszych prawników w Polsce ustalał z unijnymi agendami statystycznymi zagadnienia związane z klasyfikacją tytułów dłużnych w projektach PPP. Uczestniczył łącznie w blisko 30 największych w Polsce projektach PPP - od autostrad, poprzez parkingi, systemy poboru opłat po Kolej Dużych Prędkości. Dzięki doświadczeniu został powołany do grona Rady Eksperckiej ds. PPP, utworzonej przez Ministra Rozwoju w 2016 r.

Jest częstym komentatorem rynku budowlanego w czołowych mediach gospodarczych w Polsce oraz prelegentem na konferencjach rynku budownictwa, infrastruktury i PPP. Od pięciu lat jest Prezesem Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, jednej z największych organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa rynku budowlanego w Polsce. Jest także założycielem Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa oraz „ASEMEA” - Europejskiego Stowarzyszenia rozwoju relacji i współpracy gospodarczej z krajami Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki. W obu organizacjach pełni funkcję przewodniczącego rady.

We wrześniu 2019 został powołany przez Minister Przedsiębiorczości i Technologii w skład nowej Rady Zamówień Publicznych.