Global menu

Our global pages

Close
Krzysztof Wierzbowski

Krzysztof Wierzbowski

Senior Partner

Języki

Polski, Angielski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Krzysztof Wierzbowski jest adwokatem zajmującym stanowisko Senior Partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Kieruje praktyką nieruchomości i projektów infrastrukturalnych.   

Jest jednym z pionierów-praktyków prawa gospodarczego w Polsce. Od pierwszych lat wolnego rynku był zaangażowany w transakcje prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne polskich przedsiębiorstw oraz w pionierskie projekty finansowania dużych inwestycji. Doradzał zagranicznym inwestorom, międzynarodowym instytucjom finansowym, Narodowym Funduszom Inwestycyjnym oraz Ministerstwu Przekształceń Własnościowych. Uczestniczył w wielu przekształceniach, połączeniach i podziałach spółek międzynarodowych. 
Ma szczególne doświadczenie w dziedzinie telekomunikacji, w tym przy realizacji projektów, które kształtowały rynek telekomunikacyjny w Polsce. W 1991 roku uczestniczył 
w negocjacjach dotyczących utworzenia pierwszego operatora telefonii komórkowej PTK Centertel, następnie pracował dla tej firmy przez kolejne lata jej działalności. Reprezentował PTK Centertel i Telekomunikację Polską (obecnie Orange Polska) oraz wielu innych klientów w licznych sporach regulacyjnych, w sprawach administracyjnych i sądowych, z zakresu prawa konkurencji, w tym w precedensowych sprawach antymonopolowych. 
Doradzał polskim i zagranicznym firmom w złożonych projektach infrastrukturalnych. Reprezentował m.in. GDDKiA w negocjacjach umów o budowę i eksploatację autostrad oraz umowy BOT o budowę i zarządzanie krajowym systemem elektronicznego poboru opłat.  
Występował w licznych sprawach sądowych oraz w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. Reprezentował m.in. amerykańskiego inwestora w sporze opartym o BIT. Prowadził sprawy przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej na rzecz inwestorów zagranicznych. Doradzał Skarbowi Państwa w szeregu sporów sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych w kraju i za granicą. Reprezentował jedną z największych polskich spółek w sporze z zakresu IT przed sądem arbitrażowym w Nowym Jorku.
Wielokrotnie doradzał wiodącym polskim i zagranicznym firmom przy złożonych projektach dotyczących nieruchomości, takich jak budowa zakładów produkcyjnych, centrów handlowych i logistycznych, biurowców, oraz inwestycje mieszkaniowe.
Krzysztof Wierzbowski jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan oraz członkiem European Advisory Board przy Institute for Conflict Prevention & Resolution. Przez szereg lat przewodniczył Komitetowi ds. Infrastruktury Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. 
Od lat jest regularnie rekomendowany przez polskie i międzynarodowe rankingi prawnicze.

Jest jednym z pionierów-praktyków prawa gospodarczego w Polsce. Od pierwszych lat wolnego rynku był zaangażowany w transakcje prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne polskich przedsiębiorstw oraz w pionierskie projekty finansowania dużych inwestycji. Doradzał zagranicznym inwestorom, międzynarodowym instytucjom finansowym, Narodowym Funduszom Inwestycyjnym oraz Ministerstwu Przekształceń Własnościowych. Uczestniczył w wielu przekształceniach, połączeniach i podziałach spółek międzynarodowych. 

Do końca września 2017 był partnerem zarządzającym kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Ma szczególne doświadczenie w dziedzinie telekomunikacji, w tym przy realizacji projektów, które kształtowały rynek telekomunikacyjny w Polsce. W 1991 roku uczestniczył w negocjacjach dotyczących utworzenia pierwszego operatora telefonii komórkowej PTK Centertel, następnie pracował dla tej firmy przez kolejne lata jej działalności. Reprezentował PTK Centertel i Telekomunikację Polską (obecnie Orange Polska) oraz wielu innych klientów w licznych sporach regulacyjnych, w sprawach administracyjnych i sądowych, z zakresu prawa konkurencji, w tym w precedensowych sprawach antymonopolowych. 

Doradzał polskim i zagranicznym firmom w złożonych projektach infrastrukturalnych. Reprezentował m.in. GDDKiA w negocjacjach umów o budowę i eksploatację autostrad oraz umowy BOT o budowę i zarządzanie krajowym systemem elektronicznego poboru opłat.  

Występował w licznych sprawach sądowych oraz w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. Reprezentował m.in. amerykańskiego inwestora w sporze opartym o BIT. Prowadził sprawy przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej na rzecz inwestorów zagranicznych. Doradzał Skarbowi Państwa w szeregu sporów sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych w kraju i za granicą. Reprezentował jedną z największych polskich spółek w sporze z zakresu IT przed sądem arbitrażowym w Nowym Jorku.

Wielokrotnie doradzał wiodącym polskim i zagranicznym firmom przy złożonych projektach dotyczących nieruchomości, takich jak budowa zakładów produkcyjnych, centrów handlowych i logistycznych, biurowców, oraz inwestycje mieszkaniowe.

Krzysztof Wierzbowski jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan oraz członkiem European Advisory Board przy Institute for Conflict Prevention & Resolution. Przez szereg lat przewodniczył Komitetowi ds. Infrastruktury Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. 

Od lat jest regularnie rekomendowany przez polskie i międzynarodowe rankingi prawnicze. W 2018 roku otrzymał tytuł "Prawnik 30-lecia" za szczególny wkład w rozwój branży prawniczej w okresie transformacji. 

Wybrane projekty

  • Doradztwo dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z przygotowaniem, wyborem koncesjonariusza i negocjacjami dotyczącymi projektu w formule PPP, obejmującego projektowanie, budowę, finansowanie i eksploatację autostrady A1 na odcinku Stryków – Pyrzowice oraz autostrady A2 na odcinku Stryków – Konotopa 
  • Doradztwo dla GDDKiA w związku z elektronicznym systemem poboru opłat VIATOLL – od planowania poprzez procedurę zamówienia, negocjowanie umowy po doradztwo w sprawach związanych z rozwojem projektu 
  • Reprezentowanie Skarbu Państwa - Ministra Infrastruktury oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sporach według regulaminu UNCITRAL w związku z wykonaniem umów o budowę i eksploatację autostrad
  • Doradztwo dla Ministerstwa Sportu przy przygotowaniu oferty na organizację Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms