Global menu

Our global pages

Close
Krzysztof Wiśniewski

Krzysztof Wiśniewski

Prawnik

Języki

Polski, Angielski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Krzysztof Wiśniewski jest prawnikiem w zespole bankowości i finansów kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. 

Specjalizuje się w transakcjach finansowania inwestycji. Doradza przy transakcjach finansowania nieruchomości, nabycia udziałów lub akcji oraz refinansowania zadłużenia, a także przy aspektach regulacyjnych sektora finansowego. Ma doświadczenie w transakcjach kredytowych oraz publicznych i prywatnych emisjach obligacji. Brał również udział
w transakcjach M&A. Interesuje się prawem rynków kapitałowych oraz prawem sportowym.

Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pracował w prestiżowych międzynarodowych oraz polskich kancelariach prawnych, a także w departamencie prawnym spółki Skarbu Państwa z sektora energetycznego. Doradzał polskim i międzynarodowym podmiotom, przygotowując dokumentację transakcyjną (m.in. warunki emisji obligacji, dokumenty zabezpieczeń, dokumenty korporacyjne, umowy inwestycyjne), również w ramach transakcji transgranicznych i w oparciu o ustandaryzowane międzynarodowe wzory. Zajmował się także doradztwem korporacyjnym.

Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów licencjackich na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie odbywa aplikację adwokacką.

Ostatnie projekty
| Doradztwo na rzecz funduszy inwestycyjnych w zakresie emisji obligacji w celu częściowego refinansowania udziałów w spółce z sektora teleinformatycznego oraz w zakresie opcji fantomowej
| Doradztwo na rzecz funduszy inwestycyjnych w transakcji refinansowania zadłużenia wynikającego z kredytów udzielonych przez bank zagraniczny i bank polski poprzez emisję obligacji
| Doradztwo na rzecz jednego z największych banków na rynku polskim w ramach transakcji finansowania budowy budynku biurowego w Warszawie poprzez udzielenie kredytu
| Doradztwo na rzecz jednego z największych polskich deweloperów w procedurze przedterminowego wykupu obligacji notowanych na ASO GPW i BondSpot
| Doradztwo na rzecz funduszy inwestycyjnych w procesie prywatnych emisji obligacji celem sfinansowania rozbudowy, przebudowy i rewitalizacji prestiżowej kamienicy w Warszawie

Krzysztof Wiśniewski jest prawnikiem w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Eversheds Sutherland. 

Specjalizuje się w transakcjach finansowania inwestycji. Doradza przy transakcjach finansowania nieruchomości, finansowania akwizycji oraz refinansowania zadłużenia, a także przy aspektach regulacyjnych sektora finansowego. Pracuje przy transakcjach na rynku private equity i venture capital. Bierze udział w projektach M&A. W obszarze jego zainteresowań leży też prawo rynku kapitałowego oraz prawo sportowe.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w międzynarodowych oraz polskich kancelariach prawnych, a także w departamencie prawnym spółki Skarbu Państwa z sektora energetycznego. Doradzał polskim i międzynarodowym podmiotom, przygotowując dokumentację transakcyjną (m.in. umowy kredytu, warunki emisji obligacji, dokumenty zabezpieczeń, dokumenty korporacyjne), również w ramach transakcji transgranicznych i w oparciu o ustandaryzowane międzynarodowe wzory. Zajmował się także doradztwem korporacyjnym.

Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie odbywa aplikację adwokacką.

Wybrane projekty

  • Doradztwo na rzecz hiszpańskiego banku w transakcji nabycia pakietu wierzytelności od polskiego podmiotu z zabezpieczeniem udzielonym przez podmiot singapurski
  • Doradztwo na rzecz polskiego banku w projekcie finansowania budowy galerii handlowej w Otwocku
  • Doradztwo na rzecz polskiego banku w projekcie finansowania budowy budynku biurowego w Krakowie
  • Doradztwo na rzecz dewelopera w transakcji finansowania budowy budynku biurowego w Krakowie
  • Doradztwo na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych w projekcie emisji obligacji z przeznaczeniem na finansowanie przebudowy i rewitalizacji zabytkowej kamienicy w Warszawie
  • Doradztwo na rzecz amerykańskiej firmy wydawcy kart płatniczych w zakresie usług płatniczych
  • Doradztwo na rzecz amerykańskiego banku w zakresie outsourcingu bankowego
  • Doradztwo na rzecz właścicieli spółki w związku z nabyciem udziałów tej spółki przez fundusz inwestycyjny