Global menu

Our global pages

Close
Prof. nadzw. Konrad Zacharzewski

Prof. nadzw. Konrad Zacharzewski

Of Counsel

Języki

Polski, Angielski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Konrad Zacharzewski jest adwokatem zajmującym stanowisko of Counsel w zespole bankowości i finansów kancelarii prawnej Eversheds Sutherland Wierzbowski.

Specjalizuje się w prawie zobowiązań, prawie rynku kapitałowego, papierów wartościowych, prawie bankowym oraz prawie walut cyfrowych. 

Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla instytucji rynku kapitałowego. Zakładał towarzystwo funduszy inwestycyjnych i opracował komplet procedur korporacyjnych, a także projektował emisje certyfikatów inwestycyjnych. Pracując na rzecz wyspecjalizowanego domu maklerskiego, opracował komplet procedur korporacyjnych oraz regulacji wewnętrznych. Jego dotychczasowe doświadczenia w doradztwie dla instytucji rynku kapitałowego koncentrują się również wokół takich zagadnień, jak zarządzanie aktywami, ład korporacyjny, AML, KYC, outsourcing oraz compliance. 

Jest liderem w doradztwie prawnym dotyczącym walut cyfrowych oraz technologii rozproszonego rejestru (blockchain). Ma na swoim koncie dwie pionierskie w skali kraju publikacje naukowe, stanowiące podstawę prac legislacyjnych w ww. obszarze. Świadczył usługi dla podmiotów związanych z obrotem bitcoinami. Obecnie uczestniczy w koordynowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji pracach koncepcyjnych poświęconych usytuowaniu kryptowalut w systemie prawa polskiego oraz w polskiej gospodarce i w życiu publicznym. W dziedzinie bankowej skupia się m.in. na kwestiach odszkodowawczej odpowiedzialności banku, pracował również przy sprawach tzw. toksycznych opcji.  

Jest autorem znaczących publikacji książkowych i prasowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla kadr prawniczych (samorządów zawodowych oraz wymiaru sprawiedliwości).


Wybrane publikacje
 
Umowa o pośrednictwo giełdowe (rozprawa doktorska), Toruń 2008 
Prawo giełdowe, CH Beck, wyd. 2, Warszawa 2012
Prawo rynku kapitałowego. Komentarz (red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda), CH Beck, wyd. 2, Warszawa 2014
Szkoda giełdowa i jej naprawienie (rozprawa habilitacyjna), Toruń 2015 
System prawa handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych (red. M. Stec), CH Beck, Warszawa 2016

Ostatnie projekty 

Brał udział w sprawach na tle tzw. toksycznych opcji walutowych, kredytów walutowych oraz w związku z dochodzeniem od banku naprawienia szkody z uwagi na przedwczesne wypowiedzenie kredytu. 
Brał udział w sprawach na tle dochodzenia roszczeń przeciwko emitentom obligacji, a także dochodził roszczeń względem emitentów z siedzibą za granicą.
W dziedzinie obrotu instrumentami finansowymi brał udział w sprawach karnych o popełnienie przestępstwa manipulacji.
Brał udział w sprawach o naprawienie szkody wyrządzonej przez bezprawne wykonywanie władzy publicznej przez Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Doradzał przedsiębiorcom z sektora walut cyfrowych w kwestiach regulaminów giełd bitcoinowych oraz w sprawach spornych.
Jako kurator doprowadził do reaktywacji przedwojennej osoby prawnej (przedwojennej spółki akcyjnej) i odzyskania składników jej majątku na zlecenie spadkobierców.

Pracuje na stanowisku Kierownika Zakładu Prawa Handlowego i Rynku Kapitałowego w Katedrze Prawa Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.   

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla instytucji rynku kapitałowego. Zakładał towarzystwo funduszy inwestycyjnych i opracował komplet procedur korporacyjnych, a także projektował emisje certyfikatów inwestycyjnych. Pracując na rzecz wyspecjalizowanego domu maklerskiego, opracował komplet procedur korporacyjnych oraz regulacji wewnętrznych. Jego dotychczasowe doświadczenia w doradztwie dla instytucji rynku kapitałowego koncentrują się również wokół takich zagadnień, jak zarządzanie aktywami, ład korporacyjny, AML, KYC, outsourcing oraz compliance. 

Jest liderem w doradztwie prawnym dotyczącym walut cyfrowych oraz technologii rozproszonego rejestru (blockchain). Ma na swoim koncie dwie pionierskie w skali kraju publikacje naukowe, stanowiące podstawę prac legislacyjnych w ww. obszarze. Świadczył usługi dla podmiotów związanych z obrotem bitcoinami. Obecnie uczestniczy w koordynowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji pracach koncepcyjnych poświęconych usytuowaniu kryptowalut w systemie prawa polskiego oraz w polskiej gospodarce i w życiu publicznym. W dziedzinie bankowej skupia się m.in. na kwestiach odszkodowawczej odpowiedzialności banku, pracował również przy sprawach tzw. toksycznych opcji.  

Jest autorem znaczących publikacji książkowych i prasowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla kadr prawniczych (samorządów zawodowych oraz wymiaru sprawiedliwości).

Wybrane publikacje

 • Umowa o pośrednictwo giełdowe (rozprawa doktorska), Toruń 2008 
 • Prawo giełdowe, CH Beck, wyd. 2, Warszawa 2012
 • Prawo rynku kapitałowego. Komentarz (red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda), CH Beck, wyd. 2, Warszawa 2014
 • Szkoda giełdowa i jej naprawienie (rozprawa habilitacyjna), Toruń 2015 
 • System prawa handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych (red. M. Stec), CH Beck, Warszawa 2016

Ostatnie projekty 

 • Brał udział w sprawach na tle tzw. toksycznych opcji walutowych, kredytów walutowych oraz w związku z dochodzeniem od banku naprawienia szkody z uwagi na przedwczesne wypowiedzenie kredytu. 
 • Brał udział w sprawach na tle dochodzenia roszczeń przeciwko emitentom obligacji, a także dochodził roszczeń względem emitentów z siedzibą za granicą.
 • W dziedzinie obrotu instrumentami finansowymi brał udział w sprawach karnych o popełnienie przestępstwa manipulacji.
 • Brał udział w sprawach o naprawienie szkody wyrządzonej przez bezprawne wykonywanie władzy publicznej przez Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.
 • Doradzał przedsiębiorcom z sektora walut cyfrowych w kwestiach regulaminów giełd bitcoinowych oraz w sprawach spornych.
 • Jako kurator doprowadził do reaktywacji przedwojennej osoby prawnej (przedwojennej spółki akcyjnej) i odzyskania składników jej majątku na zlecenie spadkobierców.