Global menu

Our global pages

Close
Monika Hughes (Zuzaniuk)

Monika Hughes (Zuzaniuk)

Associate

Języki

Polski, Angielski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ochrony konsumentów, w tym w szczególności w prawnych aspektach e-commerce oraz nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się także szeroko rozumianym prawem Unii Europejskiej. 
Jej doświadczenie obejmuje m.in. analizę, opiniowanie i przygotowywanie projektów umów licencyjnych i umów sublicencji, analizę spotów reklamowych w zakresie ewentualnych naruszeń praw autorskich, jak również doradztwo prawne w obszarze szeroko rozumianych dóbr osobistych. Uczestniczy w projektach związanych z wykorzystaniem Internetu oraz zajmuje się sporami domenowymi. Doradza w kwestiach zasad działania serwisów internetowych.
Doradzała na rzecz międzynarodowych i krajowych podmiotów z sektora e-commerce oraz sprzedaży na poza lokalem przedsiębiorstwa. Zajmowała się przeprowadzaniem audytów dokumentów handlowych w zakresie zgodności z polskim i europejskim prawem ochrony konsumentów oraz reprezentowała przedsiębiorców podczas debat i oficjalnych spotkań z przedstawicielami UOKiK i UKE. Opracowywała projekty dokumentów handlowych wykorzystywanych przez dystrybutorów krajowych i międzynarodowych w relacjach z konsumentami. Posiada również praktyczne doświadczenie w zakresie reprezentacji przed sądami w sprawach cywilnych.
Wielokrotnie występowała jako prelegent podczas konferencji o tematyce ochrony praw konsumenta w prawie polskim i europejskim.
Jest współautorem bloga IPwSieci.pl, poświęconego zagadnieniom prawa autorskiego, nowych technologii i e-biznesu.
Aktualnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W 2015 roku uczestniczyła w IV edycji ogólnopolskiego Konkursu Arbitrażowego Lewiatan, w którym wraz z drużyną zajęła III miejsce. W 2009 roku ukończyła europeistykę na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując tytuł magistra nauk politycznych w specjalizacji prawo Unii Europejskiej.
Ostatnie projekty 
| Doradztwo dla spółki z sektora IT będącej pionierem w zakresie innowacyjnego oprogramowania narzędziowego przy opracowywaniu warunków umowy licencyjnej użytkownika końcowego
| Doradztwo na rzecz międzynarodowych i polskich podmiotów w sprawach związanych z naruszeniem praw do znaku towarowego, w tym m.in. doradztwo przy prowadzeniu tzw. sporów domenowych   
| Doradztwo w zakresie praw własności intelektualnej związanych z wdrożeniem systemów informatycznych  
| Doradztwo na rzecz jednego z liderów rynku ogłoszeń internetowych w kwestii zasad korzystania z aplikacji mobilnych i zgodności z przepisami prawa konsumenckiego oraz optymalizacji warunków współpracy z podmiotami biznesowymi;
| Doradztwo dla międzynarodowej sieci sklepów meblowych w zakresie opracowania praktycznego poradnika dla biznesu zawierającego zasady obsługi reklamacji z tytułu rękojmi, gwarancji, zwrotów w tym w ramach sprzedaży na odległość oraz doradztwo przy wdrażaniu systemu świadczenia wybranych usług online

Monika Hughes jest adwokatem w zespole TMT i własności intelektualnej kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ochrony konsumentów, w tym w szczególności w prawnych aspektach e-commerce oraz nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się także szeroko rozumianym prawem Unii Europejskiej. 

Jej doświadczenie obejmuje m.in. analizę, opiniowanie i przygotowywanie projektów umów licencyjnych i umów sublicencji, analizę spotów reklamowych w zakresie ewentualnych naruszeń praw autorskich, jak również doradztwo prawne w obszarze szeroko rozumianych dóbr osobistych. Uczestniczy w projektach związanych z wykorzystaniem Internetu oraz zajmuje się sporami domenowymi. Doradza w kwestiach zasad działania serwisów internetowych.

Doradzała na rzecz międzynarodowych i krajowych podmiotów z sektora e-commerce oraz sprzedaży na poza lokalem przedsiębiorstwa. Zajmowała się przeprowadzaniem audytów dokumentów handlowych w zakresie zgodności z polskim i europejskim prawem ochrony konsumentów oraz reprezentowała przedsiębiorców podczas debat i oficjalnych spotkań z przedstawicielami UOKiK i UKE. Opracowywała projekty dokumentów handlowych wykorzystywanych przez dystrybutorów krajowych i międzynarodowych w relacjach z konsumentami. Posiada również praktyczne doświadczenie w zakresie reprezentacji przed sądami w sprawach cywilnych.

Wielokrotnie występowała jako prelegent podczas konferencji o tematyce ochrony praw konsumenta w prawie polskim i europejskim.

Jest współautorką bloga IP w sieci, poświęconego zagadnieniom prawa autorskiego, nowych technologii i e-biznesu.

W 2015 roku uczestniczyła w IV edycji ogólnopolskiego Konkursu Arbitrażowego Lewiatan, w którym wraz z drużyną zajęła III miejsce. W 2009 roku ukończyła europeistykę na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując tytuł magistra nauk politycznych w specjalizacji prawo Unii Europejskiej.

Ostatnie projekty 

  • Doradztwo dla spółki z sektora IT będącej pionierem w zakresie innowacyjnego oprogramowania narzędziowego przy opracowywaniu warunków umowy licencyjnej użytkownika końcowego
  • Doradztwo na rzecz międzynarodowych i polskich podmiotów w sprawach związanych z naruszeniem praw do znaku towarowego, w tym m.in. doradztwo przy prowadzeniu tzw. sporów domenowych   
  • Doradztwo w zakresie praw własności intelektualnej związanych z wdrożeniem systemów informatycznych  
  • Doradztwo na rzecz jednego z liderów rynku ogłoszeń internetowych w kwestii zasad korzystania z aplikacji mobilnych i zgodności z przepisami prawa konsumenckiego oraz optymalizacji warunków współpracy z podmiotami biznesowymi
  • Doradztwo dla międzynarodowej sieci sklepów meblowych w zakresie opracowania praktycznego poradnika dla biznesu zawierającego zasady obsługi reklamacji z tytułu rękojmi, gwarancji, zwrotów w tym w ramach sprzedaży na odległość oraz doradztwo przy wdrażaniu systemu świadczenia wybranych usług online