Global menu

Our global pages

Close

Akademia EuroZamówień: Paszport zamówieniowy - nowe zasady potwierdzania niepodlegania wykluczeniu z postępowania

Serdecznie zapraszamy na czwarte już spotkanie w ramach Akademii EuroZamówień. Tym razem zajmiemy się instrumentem prawnym jakim jest Jednolity Europejski Dokument Zamówienia nazywany paszportem zamówieniowym.

W ramach tego tematu omówimy następujące zagadnienia:

  • Projekt rozporządzenia w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
  • Sposób weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu
  • Możliwość żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
  • Aktualność dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
  • Uzupełnianie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Spotkanie poprowadzą członkowie zespołu prawa zamówień publicznych: r. pr. Tomasz Zalewski, menedżer zespołu prawa zamówień publicznych, dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska oraz dr Piotr Kunicki.

Rejestracja na to wydarzenie została zakończona.  Zachęcamy do udziału w kolejnym spotkaniu 14 maja 2015 r., które będzie poświęcone użyczaniu potencjału przez podmioty trzecie i podwykonawstwu>