Global menu

Our global pages

Close

Akademia EuroZamówień: Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych – wybrane aspekty 

Zapraszamy na szkolenie inaugurujące drugą edycję Akademii EuroZamówień. Tym razem mówić będziemy o odpowiedzialności karnej w zamówieniach publicznych. Spotkanie odbędzie się 22 października 2015 r. w godzinach 9.00-10.30 w siedzibie kancelarii Wierzbowski Eversheds w Warszawie.

Czy zastanawiali się Państwo, ile wspólnego ma prawo zamówień publicznych z prawem karnym?

Nierzetelne oświadczenia i wyjaśnienia składane w przetargach przez wykonawców nie zawsze skutkują wykluczeniem z postępowania, ale mogą być zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Czy złożenie oświadczenia w przetargu przez pełnomocnika uwolni od odpowiedzialności karnej? Czy zaproszenie członka komisji przetargowej na lunch może stanowić poszlakę korupcji? Czy wreszcie nieformalne kontakty personelu zamawiającego z potencjalnymi wykonawcami należy dokumentować w protokole postępowania? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć.

Podczas spotkania omówimy m.in. te aspekty zamówień publicznych, które mogą skutkować odpowiedzialnością karną ich uczestników.

  • Nieprawdziwa informacja w przetargu a stwierdzający nieprawdę dokument lub nierzetelne pisemne oświadczenie – jak je odróżnić
  • Omówienie przestępstwa z art. 297 Kodeksu karnego w kontekście przetargów publicznych
  • Współpraca osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania z wykonawcą – przestępstwo z art. 305 Kodeksu karnego 
  • Korupcja w zamówieniach publicznych – odpowiedzialność karna oraz jej skutki na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych 
  • Karalne ujawnienie informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa
2. Omówienie przestępstwa z art. 297 Kodeksu karnego w kontekście przetargów publicznych.
3. Współpraca osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania z wykonawcą – przestępstwo z art. 305 Kodeksu karnego 
4. Korupcja w zamówieniach publicznych – odpowiedzialność karna, a także jej skutki na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych 
5. Ujawnienie informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. 

* Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, dlatego przy zapisach będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Jednocześnie zastrzegamy, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają Klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Wierzbowski Eversheds. Zgłoszenia prawników reprezentujących inne kancelarie będą brane pod uwagę w zależności od dostępności wolnych miejsc.


Informujemy, że z dn. 14 października rejestracja na to wydarzenie została zakończona.
Zapraszamy na kolejne spotkania w ramach Akademii EuroZamówień.