Global menu

Our global pages

Close

Akademia EuroZamówień: Czyny nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych

Zapraszamy na trzecie szkolenie w ramach naszego cyklu śniadań biznesowych pt. Akademia EuroZamówień. Spotkanie odbędzie się 14 stycznia 2016 r. w godzinach 9.00-10.30 w siedzibie kancelarii Wierzbowski Eversheds, przy ul. Jasnej 14/16A w Warszawie. 
Czyny nieuczciwej konkurencji w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych to problem, z którym borykają się zarówno zamawiający jak i wykonawcy. 
Zapraszamy na trzecie szkolenie w ramach naszego cyklu śniadań biznesowych pt. Akademia EuroZamówień. Spotkanie odbędzie się 14 stycznia 2016 r. w godzinach 9.00-10.30 w siedzibie kancelarii Wierzbowski Eversheds, przy ul. Jasnej 14/16A w Warszawie. Tym razem omówimy czyny nieuczciwej konkurencji w ramach zamówień publicznych. 

Czyny nieuczciwej konkurencji w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to problem, z którym borykają się zarówno zamawiający, jak i wykonawcy. Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji czynu nieuczciwej konkurencji – w tym zakresie odsyła do Ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk), która zakazuje stosowania praktyk sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Ustawa pzp zawiera jednak także szereg specyficznych przepisów dotyczących niektórych zachowań wykonawców, które spełniają jednocześnie przesłanki uznania ich za czyn nieuczciwej konkurencji na gruncie uznk.

Zamawiający zazwyczaj koncentrują się na badaniu oferty z punktu widzenia możliwości jej odrzucenia lub wykluczenia wykonawcy, który ją złożył. Z tej perspektywy czyny nieuczciwej konkurencji, których dopuszczać się mogą wykonawcy, analizowane są przede wszystkim pod kątem spełnienia specyficznych przesłanek zastosowania tych przepisów ustawy pzp, które przewidują odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawcy.

Perspektywa wykonawcy jest znacznie szersza – ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji daje im bowiem możliwość występowania z roszczeniami wobec innych wykonawców nawet wówczas, gdy dane zachowanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami nie wypełnia przesłanek przepisów o wykluczeniu wykonawcy lub odrzuceniu oferty lub wówczas, gdy danego czynu nieuczciwej konkurencji nie udało się udowodnić w ramach postępowania odwoławczego. Wykonawcy mogą także niekiedy występować z takimi roszczeniami wobec zamawiających.

W czasie spotkania chcemy omówić praktyczne problemy związane z wykazywaniem czynów nieuczciwej konkurencji w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zastanowimy się także nad możliwością dochodzenia roszczeń wobec innych wykonawców lub zamawiającego z tytułu zachowań w toku postępowania, które spełniają przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu uznk. Jest to problematyka bardzo złożona, gdyż granica pomiędzy dozwoloną rywalizacją przedsiębiorców działających w celu uzyskania lepszej pozycji na rynku i zdobycia zamówienia publicznego a rywalizacją stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji jest często niezbyt wyraźna.

Wśród omawianych zagadnień znajdą się między innymi: 

  • oferowanie rażąco niskiej ceny, oferowanie rażąco niskich cen jednostkowych i „manipulowanie” ceną jako czyny nieuczciwej konkurencji
  • podawanie nieprawdziwych informacji o produktach i usługach lub podawanie nierealnych warunków realizacji zamówienia jako czyn nieuczciwej konkurencji
  • niezasadne zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa – na tle niedawno zmienionych przepisów ustawy pzp
  • wnioski płynące z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych, dotyczącego czynów nieuczciwej konkurencji

W celu zapisania się na spotkanie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego poniżej.

Informujemy również, że dwa ostatnie szkolenia w ramach aktualnego cyklu Akademii EuroZamówień odbędą się 17 marca i 19 maja 2016 r. 

Udział w szkoleniach jest nieodpłatny. Dysponujemy jednak ograniczoną liczbą miejsc, dlatego przy zapisach będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy też, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają Klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Wierzbowski Eversheds. Zgłoszenia prawników reprezentujących inne kancelarie będą brane pod uwagę w zależności od dostępności wolnych miejsc.

* Wymagane

Dane kontaktowe
Dane uczestnika
Jestem klientem kancelarii Wierzbowski Eversheds

Proszę o zaświadczenie o udziale w spotkaniu

Jestem

Administratorem Państwa danych jest kancelaria Wierzbowski Eversheds spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16a, 00-041 Warszawa. Państwa dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu rejestracji na wydarzenia organizowane przez kancelarię. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu przez kancelarię Wierzbowski Eversheds z siedzibą przy ul. Jasnej 14/16a, 00-041 Warszawa w celach marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania newsletterów, publikacji oraz informacji o wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez kancelarię Wierzbowski Eversheds i podmioty z sieci Eversheds.

 

Kontrola anty-spam: proszę wpisać słowa/cyfry widoczne na obrazku lub skorzystać z opcji audio w celu ich odsłuchania.