Global menu

Our global pages

Close

Akademia EuroZamówień: Konsorcjum w zamówieniach publicznych - od oferty do wykonania umowy

Jak nowe regulacje wpłyną w praktyce na funkcjonowanie konsorcjów w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz w czasie realizacji umowy? Kiedy lepiej ubiegać się o zamówienie w konsorcjum, a kiedy samodzielnie? Jakie ryzyka dla zamawiającego niesie ze sobą realizacja umów przez konsorcjum? Na te i inne pytania dotyczące problematyki wspólnego ubiegania się o zamówienia publiczne odpowiemy 19 maja podczas kolejnego spotkania w ramach Akademii EuroZamówień. Szkolenie odbędzie się w godz. 9.00-10.30 w siedzibie kancelarii Wierzbowski Eversheds przy ul. Jasnej 14/16A. Poczęstunek śniadaniowy i rejestrację rozpoczynamy już od 8.30.

Współpraca co najmniej dwóch wykonawców w ramach zamówień publicznych określana jest jako konsorcjum. Do czasu uchwalenia nowych dyrektyw w dziedzinie zamówień publicznych (2014/24/UE oraz 2014/25/UE) co do zasady  nie można było wymagać, aby na etapie postępowania o udzielenie zamówienia sposób spełniania warunków udziału przez konsorcjantów był inny niż dla wykonawców ubiegających się samodzielnie o zamówienie.

W nowych dyrektywach oraz w projekcie nowelizacji ustawy Pzp wyraźnie dopuszczono możliwość odmiennego kształtowania sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez konsorcja. Ponadto, zgodnie z nowymi dyrektywami, unijnymi zamawiający mogą wymagać, by grupy wykonawców przyjęły określoną formę prawną w przypadku udzielenia im zamówienia, w zakresie, w jakim taka zmiana niezbędna jest do zadowalającej realizacji zamówienia. Projekt nowelizacji ustawy Pzp idzie nawet dalej – proponuje się, aby zamawiający mogli dla konsorcjów określić specjalne warunki realizacji zamówienia.
Podczas spotkania omówimy m.in.:
Status i formy konsorcjum w prawie polskim,
Sposób spełniania warunków udziału przez konsorcja
Wadia i zabezpieczenia wnoszone przez konsorcja
Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum
Konsorcja a zmowa przetargowa
Dochodzenie roszczeń sądowych przez konsorcjum w zamówieniach publicznych
Szkolenie poprowadzą: 

Tomasz Zalewski, partner kierujący praktyką prawa zamówień publicznych   
dr Aneta Wala, senior associate w zespole prawa zamówień publicznych 
dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, senior associate w zespole prawa zamówień publicznych

W nowych dyrektywach oraz w projekcie nowelizacji ustawy Pzp wyraźnie dopuszczono możliwość odmiennego kształtowania sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez konsorcja. Ponadto, zgodnie z nowymi dyrektywami unijnymi, zamawiający mogą wymagać, by grupy wykonawców przyjęły określoną formę prawną w przypadku udzielenia im zamówienia w zakresie, w jakim taka zmiana niezbędna jest do zadowalającej realizacji zamówienia. Projekt nowelizacji ustawy Pzp idzie nawet dalej – proponuje się, aby zamawiający mogli dla konsorcjów określić specjalne warunki realizacji zamówienia.

Podczas spotkania omówimy m.in.:

  • Status i formy konsorcjum w prawie polskim
  • Sposób spełniania warunków udziału przez konsorcja
  • Wadia i zabezpieczenia wnoszone przez konsorcja
  • Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum
  • Konsorcja a zmowa przetargowa
  • Dochodzenie roszczeń sądowych przez konsorcjum w zamówieniach publicznych

Szkolenie poprowadzą: 

  • Tomasz Zalewski, partner kierujący praktyką prawa zamówień publicznych   
  • dr Aneta Wala, senior associate w zespole prawa zamówień publicznych 
  • dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, senior associate w zespole prawa zamówień publicznych

Zapraszamy do rejestracji!

W celu zapisania się na spotkanie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego poniżej. W przypadku problemów z rejestracją lub dodatkowych pytań prosimy o e-mail na adres: kancelaria@eversheds.pl

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny*.

* Uprzejmie informujemy, iż dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, dlatego przy zapisach będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Jednocześnie zastrzegamy, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają Klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Wierzbowski Eversheds. Zgłoszenia prawników reprezentujących inne kancelarie będą brane pod uwagę w zależności od dostępności wolnych miejsc.

* Wymagane

Dane kontaktowe
Dane uczestnika
Jestem klientem kancelarii Wierzbowski Eversheds

Proszę o zaświadczenie o udziale w spotkaniu

Jestem

Administratorem Państwa danych jest kancelaria Wierzbowski Eversheds spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16a, 00-041 Warszawa. Państwa dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu rejestracji na wydarzenia organizowane przez kancelarię. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu przez kancelarię Wierzbowski Eversheds z siedzibą przy ul. Jasnej 14/16a, 00-041 Warszawa w celach marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania newsletterów, publikacji oraz informacji o wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez kancelarię Wierzbowski Eversheds i podmioty z sieci Eversheds.