Global menu

Our global pages

Close

Akademia EuroZamówień to cykl szkoleniowy kancelarii Wierzbowski Eversheds skierowany dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych.  Spotkania stanowią forum do wymiany poglądów i dyskusji na temat praktycznych problemów, z którymi na co dzień borykają się zarówno wykonawcy jak i zamawiający.
- Podczas spotkań drugiej edycji Akademii chcemy skupić się na zagadnieniach – ważnych i ciekawych z punktu widzenia przedsiębiorców – którym, naszym zdaniem, do tej pory nie poświęcano wystarczająco dużo uwagi w dyskusji nad polskim prawem zamówień publicznych. Mam nadzieję, że tak jak poprzednio, uczestnicy znajdą odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań związanych z uczestnictwem w runku zamówień – mówi Tomasz Zalewski, partner kierujący zespołem prawa zamówień publicznych w kancelarii Wierzbowski Eversheds.
Szkolenia prowadzić będą prawnicy z zespołu prawa zamówień publicznych: Tomasz Zalewski, dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska oraz dr Aneta Wala, będący jednocześnie autorami bloga EuroZamówienia.
Inauguracja drugiej edycji Akademii rozpocznie się 22 października spotkaniem poświęconym  wybranym aspektom odpowiedzialności karnej w zamówieniach publicznych.
Kalendarium szkoleń przedstawia się następująco:
26 listopada 2015
14 stycznia 2016
17 marca 2016
19 maja 2016
Informacje o tematach pozostałych szkoleń pojawią się w późniejszym terminie. Zależy nam, aby jak najlepiej wychodziły one naprzeciw potrzebom uczestników, dlatego najpierw chcemy poznać ich opinie. O tym, jakie tematy zostaną wybrane do realizacji, zdecydują uczestnicy spotkania inaugurującego cykl, które odbędzie się 22 października.
_____________

Zobacz tematykę spotkań pierwszej edycji Akademii:

Rażąco niska cena po nowelizacji - 28 października 2014: http://www.eversheds.com/global/en/where/cee/poland/-pl/uslugi/akademia-eurozamowien/2014-10-28_ae-razaca-niska-cena-rejestracja.page
Zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego 27 listopada:  http://www.eversheds.com/global/en/where/cee/poland/-pl/uslugi/akademia-eurozamowien/2014-11-27_zmiana-umow-recaptcha.page
13 stycznia 2015: Ocena rzetelności wykonawców (nienależyte wykonywanie zamówień jako przesłanka wykluczenia)
17 marca 2015.: Paszporty zamówieniowe – nowe zasady potwierdzania niepodlegania wykluczeniu z postępowania
14 maja 2015.: Użyczanie potencjału przez podmioty trzecie i podwykonawstwo.

Akademia EuroZamówień to cykl szkoleniowy kancelarii Wierzbowski Eversheds skierowany do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych. Spotkania stanowią forum wymiany poglądów i dyskusji na temat praktycznych problemów, z którymi na co dzień borykają się zarówno wykonawcy, jak i zamawiający. Trzecia edycja Akademii rozpocznie się 18 października spotkaniem pt. "Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych 2016. Największe kontrowersje".

Wszystkie spotkania odbywają się w siedzibie kancelarii w Centrum Jasna przy ul. Jasnej 14/16A w Warszawie. Szkolenia prowadzić będą prawnicy z zespołu prawa zamówień publicznych: Tomasz Zalewski oraz dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska , będący jednocześnie autorami bloga EuroZamówienia .

O czym będziemy mówić?

- Trzecia edycja Akademii przypada na szczególny czas. W dniu 28 lipca 2016 r. weszła w życie największa w ostatnich latach nowelizacja polskiego systemu prawa zamówień publicznych. Obecnie wszyscy uczestnicy rynku zamówień publicznych pochylają się nad nowymi przepisami, oczekując niecierpliwie pierwszych orzeczeń oraz wyjaśnień swoich wątpliwości. A wątpliwości tych jest sporo, na co z pewnością miało wpływ błyskawiczne tempo przygotowania projektu nowelizacji i jej uchwalenia przez parlament. Chcemy w ramach Akademii pochylić się nad takimi zagadnieniami – mówi Tomasz Zalewski, kierujący praktyką prawa zamówień publicznych w kancelarii Wierzbowski Eversheds.

Warto zauważyć, że nowelizacja związana jest z implementacją nowego pakietu dyrektyw zamówieniowych Unii Europejskiej, co powoduje, że prawidłowa wykładnia nowych przepisów ustawy Pzp wymaga odwołania się do przepisów dyrektyw. Wystarczy wskazać, że dokument Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówieniowego, który będzie składany we wszystkich postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych powołuje się wprost na przepisy dyrektywy. Znajomość europejskiego prawa zamówień publicznych to obecnie konieczność.

Przy tej okazji chciałbym przypomnieć, że koncepcja Akademii Eurozamówień powstała w ramach działalności bloga Eurozamowienia.pl, który od początku koncentrował się na zagadnieniach prawa europejskiego. Już w maju 2011 roku pisaliśmy: "Jako prawnikom zajmującym się polskim prawem zamówień publicznych brakuje nam żywej dyskusji nad zagadnieniami dotyczącymi relacji pomiędzy polskim prawem i jego wykładnią a prawem unijnym. Martwi nas nieobecność polskich komentarzy po istotnych dla całego europejskiego systemu prawa zamówień publicznych orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W ramach serwisu „EuroZamówienia” chcemy choć trochę wypełnić tę lukę i na bieżąco reagować na wszelkie istotne dla polskich zamówień publicznych kwestie związane z prawem unijnym, w tym procesem jego powstawania i stosowania. Chcemy także przyglądać się różnym dobrze znanym zagadnieniom prawnym z perspektywy europejskiej” – dodaje Tomasz Zalewski.

Zapraszamy do współtworzenia tematyki szkoleń

Podczas spotkań trzeciej edycji Akademii chcemy skupić się na aktualnych zagadnieniach ważnych z punktu widzenia wykonawców i zamawiających, dlatego tym razem ustalamy temat tylko pierwszego spotkania. O kolejnych będziemy decydować na bieżąco, konsultując je z uczestnikami. Jeśli określone zagadnienia szczególnie Państwa interesują, prosimy o informację na adres: akademia.eurozamowien@eversheds.pl . Z góry dziękujemy za wszelkie sugestie.

Kalendarium szkoleń przedstawia się następująco:

Rejestrację na poszczególne spotkania uruchamiamy z reguły miesiąc przed zaplanowną datą.


Poprzednie dwie odsłony Akademii EuroZamówień cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W dziesięciu szkoleniach wzięło udział łącznie ponad 200 uczestników.

Oto tematy szkoleń z poprzednich edycji:

Edycja 2014/2015