Global menu

Our global pages

Close
Akademia EuroZamówień - warsztaty z prawa zamówień publicznych - Wierzbowski Eversheds Sutherland

Akademia EuroZamówień to cykl szkoleniowy kancelarii Wierzbowski Eversheds skierowany dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych.  Spotkania stanowią forum do wymiany poglądów i dyskusji na temat praktycznych problemów, z którymi na co dzień borykają się zarówno wykonawcy jak i zamawiający.

- Podczas spotkań drugiej edycji Akademii chcemy skupić się na zagadnieniach – ważnych i ciekawych z punktu widzenia przedsiębiorców – którym, naszym zdaniem, do tej pory nie poświęcano wystarczająco dużo uwagi w dyskusji nad polskim prawem zamówień publicznych. Mam nadzieję, że tak jak poprzednio, uczestnicy znajdą odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań związanych z uczestnictwem w runku zamówień – mówi Tomasz Zalewski, partner kierujący zespołem prawa zamówień publicznych w kancelarii Wierzbowski Eversheds.
Szkolenia prowadzić będą prawnicy z zespołu prawa zamówień publicznych: Tomasz Zalewski, dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska oraz dr Aneta Wala, będący jednocześnie autorami bloga EuroZamówienia.
Inauguracja drugiej edycji Akademii rozpocznie się 22 października spotkaniem poświęconym  wybranym aspektom odpowiedzialności karnej w zamówieniach publicznych.
Kalendarium szkoleń przedstawia się następująco: 
26 listopada 2015
14 stycznia 2016
17 marca 2016
19 maja 2016
Informacje o tematach pozostałych szkoleń pojawią się w późniejszym terminie. Zależy nam, aby jak najlepiej wychodziły one naprzeciw potrzebom uczestników, dlatego najpierw chcemy poznać ich opinie. O tym, jakie tematy zostaną wybrane do realizacji, zdecydują uczestnicy spotkania inaugurującego cykl, które odbędzie się 22 października.   
_____________

Zobacz tematykę spotkań pierwszej edycji Akademii:

Rażąco niska cena po nowelizacji - 28 października 2014: http://www.eversheds.com/global/en/where/cee/poland/-pl/uslugi/akademia-eurozamowien/2014-10-28_ae-razaca-niska-cena-rejestracja.page
Zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego 27 listopada:  http://www.eversheds.com/global/en/where/cee/poland/-pl/uslugi/akademia-eurozamowien/2014-11-27_zmiana-umow-recaptcha.page
13 stycznia 2015: Ocena rzetelności wykonawców (nienależyte wykonywanie zamówień jako przesłanka wykluczenia)
17 marca 2015.: Paszporty zamówieniowe – nowe zasady potwierdzania niepodlegania wykluczeniu z postępowania
14 maja 2015.: Użyczanie potencjału przez podmioty trzecie i podwykonawstwo.

Rozpoczynamy kolejny sezon Akademii EuroZamówień 

Nasze warsztaty skierowane są do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych i stanowią forum wymiany poglądów i dyskusji na temat praktycznych problemów, z którymi na co dzień borykają się zarówno wykonawcy, jak i zamawiający. Najbliższy warsztat pt. Orzeczenie TSUE w sprawie „Esaprojekt”. Przełom czy kontynuacja? odbędzie się 10 października 2017 roku. 

Kalendarium spotkań  

Prowadzący

Spotkania prowadzić będą prawnicy z zespołu prawa zamówień publicznych: Tomasz ZalewskiJulita Hoffmann oraz zaproszeni goście.  

Miejsce warsztatów

Wszystkie spotkania odbywają się w siedzibie kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland w Centrum Jasna przy ul. Jasnej 14/16A w Warszawie. 

Rejestracja

Zapisy na poszczególne spotkania uruchamiamy z reguły miesiąc przed zaplanowną datą. Wówczas udostępniamy stronę z formularzem rejestracyjnym. O wydarzeniu informujemy na LinkedIn, na Twitterze oraz na naszym blogu EuroZamówienia.

Spotkania mają charakter nieodpłatny. Z racji ograniczonej liczby miejsc bierzemy pod uwagę kolejność zgłoszeń. Dodatkowo, pierwszeństwo mają klienci i partnerzy biznesowi kancelarii. Udział w danym spotkaniu jest możliwy po otrzymaniu od nas emailowego potwierdzenia. 

Zapraszamy do współtworzenia tematyki szkoleń

Tak jak do tej pory chcielibyśmy skupić się na zagadnieniach ważnych i aktualnych z punktu widzenia wykonawców i zamawiających, dlatego i tym razem ustalamy temat tylko pierwszego spotkania. O kolejnych będziemy decydować na bieżąco, konsultując je z uczestnikami. Jeśli określone zagadnienia szczególnie Państwa interesują, prosimy o informację na adres: akademia.eurozamowien@eversheds-sutherland.pl.


Poprzednie trzy odsłony Akademii EuroZamówień cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. We wszystkich szkoleniach wzięło udział łącznie około 300 uczestników.

Oto tematy szkoleń z poprzednich edycji:

2016/2017

2015/2016

2014/2015

 

Wybierz szkolenie  

10 października 2017


Orzeczenie TSUE w sprawie „Esaprojekt”.
Przełom czy kontynuacja?

Orzeczenie TSUE w sprawie „Esaprojekt”. Przełom czy kontynuacja?

Zapisz już dziś w kalendarzu:
Outlook  •  Google  •  iCalendar

21 listopada 2017

Zamówienia przedkomercyjne sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej

Zapisz już dziś w kalendarzu:
Outlook  •  Google  •  iCalendar

9 stycznia 2018

Elektronizacja zamówień publicznych - rewolucja w przetargach

Zapisz już dziś w kalendarzu:
Outlook  •  Google  •  iCalendar

20 marca 2018

Przesłanki wykluczenia. Czy przestępca może zostać wykonawcą?

Zapisz już dziś w kalendarzu:
Outlook  •  Google  •  iCalendar

15 maja 2018

RODO a PZP - ewolucja czy rewolucja?

Zapisz już dziś w kalendarzu:
Outlook  •  Google  •  iCalendar